Skövde, en stad med engagerade och drivna människor

 

”Skövderegionen ska vara en plats som är känd i landet som
en välkomnande och växande region där människor möts,
verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop.”

Texten är hämtad från Vision Skövde 2025. En vision
som är tydlig med att Skövde ska växa och
att vi ska bli fler Skövdebor, närmare bestämt
60 000 senast 2025.

Skövde är inne i en spännande fas där det planeras och
byggs för fullt. Under 2017 ökade Skövde med cirka 800
invånare och det gäller att vi planerar ett samhälle som
är till för alla. Det behövs bostäder med varierande upplåtelseformer
(något för alla), lokaler och mark där
närings livet kan växa, förskolor och skolor för våra barn,
mataffärer och annan service att ta del av, parker och
idrottsanläggningar för välmående, infrastruktur och
kollektivtrafik som gör det lätt att ta sig till och från olika
platser. Ska vi lyckas i vårt uppdrag att planera ett samhälle
är det viktigt att vi inte bara fokuserar
på det ena eller det andra, utan tänker
helhet. Det kan låta enkelt, men ska
staden växa på ett hållbart sätt är
det många delar som ska kuggas
ihop och tas hänsyn till. Detta är vad
samhällsbyggandet handlar om,
komplext och spännande!

I dag är Skövde Skaraborgs
största stad när det kommer
till antal kommuninvånare,
men så har det inte alltid varit.
På 1850-talet var Skövde
minst i Skaraborg, men tack vare engagerade och drivna
människor utvecklades staden med järnväg, regemente
och Volvo. Så småningom kom också högskolan
och mycket mer som satte stor prägel på dagens utformning
av staden. Men framför allt har det funnits
och finns ett stort engagemang och driv hos alla som
verkar och bor i kommunen. Många vill vara med och
påverka Skövdes tillväxt och utveckling vilket är fantastiskt.
Detta ger goda förutsättningar för att vi tillsammans
ska kunna bygga det samhälle vi alla vill leva, bo
och verka i. Skövde centralort förtätas, nya mötesplatser
växer fram samtidigt som infrastrukturen ska hänga
med. Alla kommunens tätorter ska vara levande platser
att trivas på. Landsbygden är en tillgång för alla i
Skövde med vacker natur och ett rikt kulturarv.

När det kommer till bostadsbyggande
och infrastruktur pågår flera spännande
projekt i kommunen. Vi hoppas
med denna tidning kunna skapa
en tydlig bild av vart vi är på väg och
vad som är på gång.
Trevlig läsning!

Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef
och Katarina Jonsson, kommunstyrelsens
ordförande.