Satsning på ungdomsbostäder i Tullinge

Fastighetsbolaget HEBA har
sedan företaget startade 1952
satsat på hyresfastigheter i
Stockholms innerstad och dess
närförorter. Nu söker man sig
längre ut till kringliggande kommuner.
Botkyrka är ett sådant
exempel. Här kommer HEBA,
som ett första projekt, att bygga
ett antal attraktiva ungdomsbostäder.

28 april tog HEBA:s vd Lennart
Karlsson – tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande
Ebba Östlin (S) och Per Popovski, vd
Wästbygg – första spadtaget för de ungdomsbostäder
som företaget ska bygga i
Tullinge. Inflyttning planeras till 15 oktober
2018.
– Vi vill vara med och utveckla nya bostäder
i Botkyrka, säger Lennart Karlsson.
Förutom i Stockholm så finns vi från
Täby i norr till Huddinge i söder.
Botkyrka är väldigt intressant för
HEBA genom sitt attraktiva läge med
snabba kommunikationer till Stockholm.
Målet är att växa även i flera andra kommuner
i storstadsregionen. De två loftgångshusen
som byggs i Botkyrka är placerade
i vacker omgivning med gångavstånd
till Tullinge pendeltågsstation och
på cykelavstånd till Södertörns högskola.
Av de 155 lägenheterna är de flesta på två
rum och kök, men det blir även ett antal
ettor och treor. Lägenheterna kommer att
hyras ut via Bostadsförmedlingen.
– Den som tecknar sitt hyreskontrakt
här måste vara mellan 18 och 25 år. Men
man behöver förstås inte flytta när man
fyller 26, säger Lennart Karlsson.

HEBA framhåller gärna sitt miljötänkande
och långsiktiga ägande med egen
förvaltning.
– Alla våra hus ska vara certifieringsbara
vad gäller miljöbyggnad, och de aktuella husen
i Botkyrka kommer att uppfylla miljöbyggnad
Silver, tillägger Lennart Karlsson.
I beståndet finns även samhällsfastigheter,
framför allt äldreboenden där
HEBA nu har tre nyproducerade boenden
i Farsta, Sollentuna och Täby. Dessutom
har HEBA förvärvat ett LSS-boende i
Liljeholmen. (LSS-boenden är professionellt
bemannade bostäder som är anpassade
för personer med fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar.)