Alla ska vara med och utveckla nya Botkyrka

Bygget av nya Botkyrka är i full gång,
vi ska bygga minst 4 000 nya bostäder
– nya hem – och modernisera våra
centrum, men nya Botkyrka är mer än
bara hus.

Botkyrka är i ett mycket spännande läge, ett
läge där många vill vara med och utveckla
kommunen. Det är företag, byggbolag, massa
föreningar och medborgare och tillsammans
kan vi skapa en riktig förändring och utveckling
av nya Botkyrka.
Som ansvarig politiker tänker jag använda
detta läge som hävstång för att bygga bort
bostadssegregationen och modernisera våra
stadsdelar. Därför ska vi bygga 4 000 nya
hem på fyra år. Det ska vara blandade bostäder
så att man tillför den bostadsform som
fattas i ett område. Du kanske vill flytta
hemifrån, har skaffat familj, fått barn eller
bonus familj, eller kanske vill du ha en mer
anpassad bostad när du är äldre. För vi vet att
livet förändras och vi vill att alla ska kunna
hitta sitt drömhem i sin stadsdel genom hela
livet.

Samtidigt så moderniserar vi våra stadsdelar
och gör dem än mer levande, tryggare och
trivsammare. Jag jobbar aktivt för att våra
centrum ska utvecklas, Fittja är först ut, men
de närmaste åren kommer vi att se byggkranar
i alla våra centrum.
Men i nya Botkyrka är utvecklingen inte bara
hus utan också gemenskapen och tryggheten
i en bra välfärd. Vi är i en stor utbyggnad av
våra skolor och förskolor samt omsorgen.
Genom att ha de bästa skolorna så stärker
vi våra barn och ungdomar för att vara
med i utvecklingen av kommunen.

I denna utveckling behövs alla
Botkyrkabor, nya som gamla. Alla
som är engagerade i föreningslivet,
är aktiva på fritiden, skapar möten
med mycket mer är vad
som gör Botkyrka till den
fantastiska kommun som
den är. Fortsätt med ert
fantastiska engagemang,
så fortsätter vi
utvecklingen av
kommunen tillsammans.