LULEÅ BYGGER FÖR FLER INVÅNARE

Luleå har nu över 78 000 kommuninvånare
och bygger för att kunna
växa med ännu fler. Det är en nödvändighet.
Ökad befolkning ger resurser
för en bättre samhällsservice. I dag råder
bostadsbrist i Luleå. Det behövs bostäder
till dem som vill flytta hit och till våra
unga som vill stanna kvar. För att möta
utvecklingen pågår och planeras
100-tals stora och små byggprojekt.
Några av dem kan du läsa om i den här
tidningen och se på kartan här bredvid.
Samtidigt med satsningarna på bostäder,
Östra länken, Råneås vattenförsörjning,
ny brandstation och nytt badhus
på Hertsön måste den nödvändiga
utbyggnaden samsas med ”det gamla”.
– Det gäller att hitta balansen mellan
nytt och gammalt, mellan bebyggelsen
och livet mellan husen säger Luleå kommuns
planchef AnneLie Granljung. Vi
måste ta vara på vår fina miljö och våra
gröna stråk. Barnen måste få mycket mer
plats i staden. Då behövs genomtänkta
miljöer i form av stadens gator och torg
för att välkomna lek och livfullhet.

AnneLie Granljung nämner till exempel
renoveringen av Hermelinsparken.
Åldrade träd och buskar har tagits bort
och ersätts med nytt. Återplanteringen
ska ge ny energi åt växtligheten och
grönskan. Ett 60-tal nya björkar längs
Residensgatan ska förstärka inramningen
av parken, men också lärk, silverpil,
hägg, rönn, bergskörsbär och aplar.
Totalt ska cirka 2 000 växter nyplanteras i
parken, buskar och perenner inräknade.
Trekanten/Norra hamn i centrum
ska göras om till torg eller park och
Stadsparken ska få större utrymmen
för lek. Fler områden ska bli kommunala
naturreservat; Snasahögarna-
Lulviken, Hällbacken och Kalvholmen,
Porsöberget med flera.
– I Luleå ska vi fortsätta leva och må
bra mitt i alla nybyggnationer och framtidsprojekt,
säger AnneLie Granljung.

1. Campus. 199 nya student- och forskarlägenheter
färdigställs för inflyttning
kring årsskiftet 2019/2020.
2. Björkskatan. Ett mindre projekt om
ca 20 bostäder i anslutning till Vårvägen.
3. Munkebergsstrand. Ett framtida
projekt som skulle ge uppemot 700 nya
bostäder i en blandning av hyresrätter
och bostadsrätter.
4. Kuststad bygger upp den tredje
etappen vilket totalt ger över 300 nya bostäder,
båtplatser och restaurang längs
kajen.
5. Kv Svanen på Gultzauudden utreds
för fler bostäder. I samband med detta
ses också parkstråket över för att skapa
ännu bättre miljöer.
6. Längst ut på Malmudden kommer
ca 250 nya bostäder att byggas.
Strandpromenaden rustas upp och görs
mer tillgänglig.
7. Framtida Hertsöheden blir en grön
stadsdel med 500-700 nya bostäder.
8. Kronandalen växer fram med flertalet
byggstarter under 2019 och 2020.
Under 2020 ska parkerna vara utbyggda
och klara och vård- och omsorgsboendet
inflyttat. Den täta stadsdelen har mycket
natur- och parkinslag och med närheten
till Ormberget blir vardagslivet enkelt.
9. Nya Bergnäsbron ska byggas och
utredning pågår om hur den ska dimensioneras
och gestaltas.
10. Kv Biet, dvs parkeringen vid länsstyrelsen,
utreds för bebyggelse i form av
arbetsplatser och bostäder. Det välkomnande
läget ger goda förutsättningar för
spännande uttryck och arkitektur.
11.Dalbo pågår byggandet av vatten,
avlopp och gator för kommande
tomtsläpp. Området blir i likhet med
Hällbacken en blandning av villor och
radhus men även ett tillskott av arbetsplatser
i norra delen av området.
12. Kv Trasten i centrum utreds för utökning
av antalet arbetsplatser.
13.Bergviken startar byggandet under
2020 av ett trygghetsboende med ca
100 bostäder i anslutning till vård- och
omsorgsboendet på Majvägen.
14. Den nya Kronanvägen ska binda
ihop Lerbäcken med Lulsundet och ger
också fler möjligheter till bostäder längs
stråket.

Text: Cecilie Östby