Arvika satsar stort på modern fi berteknik

Fiber i ArvikaEtt tjugotal fi berföreningar är redan
bildade i byarna runt Arvika.
Nu ligger man i startgroparna för
den nya digitala tekniken som
ska ge modern och snabb kommunikation
– en förutsättning för
att landsbygden ska kunna leva
och utvecklas i samma utsträckning
som tätorterna.

Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen
går snabbt i landet.
När kopparnätet för fast
telefoni börjar monteras ner, så är det
fibernät som ger den mest framtidssäkra
infrastrukturen – något som Arvika
kommun nu satsar på. Målet är att 90
procent av kommuninvånarna ska ha
möjlighet till minst 100 Mbit före 2020.
Redan nu är fiberbredband utbyggt i tätorten.
Det som förbereds är att ge övriga
delar av kommunens hushåll och företag
tillgång till modern och snabb kommunikation.
– Det krävs även ett stort engagemang
från fiberföreningar och byalag
för att ambitionerna ska bli verklighet,
säger Lennart Rönning, vd för Arvika
Kommunnät, som ansvarar för fiberutbyggnaden,
tillsammans med Arvika
Fastighets AB och Arvika Teknik.
Framtiden handlar mycket om social
tillgänglighet, trygghetstjänster och utvecklad
service inom offentlig förvaltning.
Inom en snar framtid kommer till
exempel viss sjukvård att kunna göras
via internet till datorn i hemmet, vilket
kräver supersnabb dataöverföring.
Så här går fiberutbyggnaden till:
Arvika Kommunnät drar fram ett
stom nät dit fiberföreningarna kan ansluta
sig. Sedan är det upp till varje hushåll att
koppla in sig på nätet som går genom
byn. Kommunnätet levererar en komplett
plattform för tv, telefoni och internet.
– Det här är ett öppet nät där vi ger
tjänsteleverantörer tillträde till de anslutna
kunderna, vilket ökar valfriheten
och pressar priserna, säger Lennart
Rönning. Kommunen ansvarar bara för
transporten av tjänsterna.
De fiberföreningar som kommit
längst har redan grovplanerat sina nät
och väntar nu på de statliga bidrag som
behövs för finansieringen.
– Vi börjar bygga stamnätet i samverkan
med byalag och fiberföreningar, säger
Lennart Rönning. Förhoppningsvis
sker starten till hösten.