RISE SICS Västerås – att förvänta det oförväntade

Sverige genomgår just nu en nyindustrialisering
som kräver nya
sätt att arbeta, lära av varandra och
samarbeta i projekt som leder till
nytta och ökad konkurrenskraft.

Genom att arbeta i nära samverkan
med våra partners inom
näringslivet kan vi tillsammans
förstå och utveckla deras
innovationsförmåga, processer och utmaningar.
Vi har flera lyckade exempel, både
i form av nya affärer hos våra partners och
i avknoppningsföretaget Prindit.
Det säger vd Helena Järregård, vd för
Forskningsinstitutet RISE SICS Västerås,
som består av forskare med stor kunskap i
relevanta områden för svensk industri. Till
exempel inbyggda system, system- och
mjukvaruutveckling, innovation och produktrealisering,
användarbaserad digitalisering
(exempelvis AR och VR) samt industriell
effektivitet och automation.
– Vår styrka ligger i förmågan att skapa
team av forskare med experter från industrin
som samarbetar kring tillämpad
forskning. Ambitionen är att projekt ska
leda till konkreta resultat i form av kommersialisering
och affärsnytta, säger
Helena Järregård.
RISE SICS Västerås har bland annat ett
nära samarbete med Mälardalens högskola
och nätverket Automation Region och
är även värd för det strategiska innovationsprogrammet
PiiA (Processindustriell
IT & Automation).

Hösten 2016 genomfördes en PiiAstudie
av förutsättningarna för innovation
inom svensk processindustri. Den visade
på ett överraskande homogent resultat med
både styrkor och svagheter. Att ständigt utmana
medarbetarna, samt eftersträva alternativa
lösningar på de utmaningar och problem
de ställs inför, skapar beredskap för
förändring och innovation. Genom att
stärka faktorer med svaga resultat kan även
utväxling av de redan starka faktorerna stimuleras
och därmed stärks innovationsklimatet
inom industrin.
De intressanta resultaten fick till
följd att studien nu utökas under tre år,
samt breddas mot flera branscher inom
svensk industri. RISE SICS Västerås erbjuder
nu via PiiA ett program i sju steg
för att stärka innovationsförmågan och
därmed rusta sig inför den transformation
som digitaliseringen medför.
– Vi vill skapa maximalt värde för och
tillsammans med våra partner. Det handlar
om att skapa starka och hållbar relationer
som inkluderar gemensam utveckling
av kompetens, avslutar Helena Järregård.