PRIORITERA JOBBMÖJLIGHETERNA

Det är jobben han brinner för,
Anton Varnäs, vd för Tunafastigheter
i Eskilstuna. Folk med
arbete får lön så att de kan betala
hyran och då löser sig också
bostadsfrågan menar han och visar
runt i Tunafastigheters
många lokaler på väster i
Eskilstuna.

Vi kliver in i de lokaler som ska bli
Transcoms tredje utökning av lokaler
för callcenter. Aktiviteten är
febril. Byggare, snickare och elektriker
bygger om det som ursprungligen var
stall till en stor sågbladsfabrik och över
förra århundradet anpassades till småindustri.
Här ska det börja jobba 250 personer
till sommaren nästa år. Transcom kom
hit och hyrde in sig i en av Tunafastigheters
lokaler redan för över 6 år sedan. I dag
jobbar ungefär 400 personer här och med
utökningen får de lokaler som möjliggör
att de kan växa till 700 medarbetare.
Företaget erbjuder storföretag effektivisering
av tjänster inom tekniskt
support och kundtjänst.
Transcom är näst Volvo den största arbetsgivaren
i näringslivet och snart större
än 3:an och 4:an tillsammans.
– Inget företag i Eskilstuna har tidigare
skapat så många arbetstillfällen för
ungdomar, säger en glad Anton Varnäs.
– Det här är framtidsjobben för
Eskilstuna, fortsätter han. Outsourcing
inom digitalisering & automatisering.
Den digitaliserade tjänsesektorn. Folk
som sitter vid datorn och servar andra i
skift under dygnets många timmar. De
som jobbar här använder ungefär 4 kvadratmeter
per person så det blir oerhört
väl utnyttjade lokaler.

Anton Varnäs är mycket engagerad i
Affärsplan Eskilstuna och menar att
Transcoms satsning i Eskilstuna är ett skolexempel
på den typ av outsourcing inom
digitalisering och automatisering som
Affärsplan Eskilstuna pekat
ut som en bransch med stor
potential för nya jobb där
Eskilstuna på flera sätt
har unika förutsättningar
i Mälardalen.
Vad är då outsourcing
inom digitalisering &
automatisering och vad
har det för betydelse
för Eskilstuna?
Anton Varnäs förklarar med ett historiskt
exempel.
På 1950-talet började Malcom McLean
skeppa gods i containrar. Avsikten var att
effektivisera omlastningarna och spara arbetstid.
Istället för att lasta enskilda kartonger
kunde man nu lasta massor med
varor i stora containrar. Det visade sig att
man kunde reducera arbete som tidigare
tog 39 arbetstimmar till bara 1 arbetstimme.
Samtidigt uppstod en ny effekt.
Eftersom det blev billigare att transportera
växte handeln 8 gånger. Antalet arbetstillfällen
med att tillverka nya varor
som såldes till andra länder ökade kraftigt
och jobb som gick förlorande i monotont
arbete med att lyfta kartonger ersattes
med mer intressanta arbetsuppgifter
att utveckla och tillverka varor.
– Med samma metodik har Eskilstuna
unika förutsättningar att skapa arbetstillfällen
inom dagens industriella generationsskifte
som digitalisering & automatisering
utgör. Andra områden är vårdsektorn, ”enkla
jobb” och alla RUT och ROT-jobb.

Tunafastigheter grundades 1983 av
Christer Varnäs. Familjeföretaget ägs och
drivs idag av andra generationen med
Anton Varnäs som vd. När han tog över
som vd för över tio år sedan hade företaget
ett 60-tal företag som hyresgäster, i
dag är de runt 250 med en genomsnittshyrtid
på tre år. Från enmansföretag till
jättar som Transcom. Här finns lokaler
för industri, lager, handel och serviceverksamhet.
Från svetsare och lackfirmor
till gym och färghandel.
– Vi har mellan 1 500 och 1 600 arbetstillfällen
här i våra lokaler varav 1
300 är nya sedan 2004. En nettoökning
på 1 300 personer som har jobb! Vi fastighetsägare
som utvecklar kommersiella
lokaler är som ett smörjmedel som får näringslivet
och samhället att fungera, säger
han.
Och han vill se en fortsättning.
– Jag vill se fler detaljplaner för verksamhetsmark
och i huvudsak generella
detaljplaner som kan bebyggas omgående
vid påskrivna hyresavtal, säger han. Vi
vet ju inte i förväg vem som vill flytta sin
verksamhet hit. I dag ligger kommunens
prioritering främst på bostäder och logistik,
men det är nära stadskärnan jobbmöjligheterna
finns. Det är bra med tusentals
nya bostäder, men jobben behövs
för att betala för boendet.
– Nummer ett är starkare sysselsättning
som i sin tur ger köpkraft som man kan
spendera på boende, kultur och alla möjliga
typer av tjänster inne i stadskärnan.
Arbete är grunden för vårt samhälle.