Planchefen Alisa Basic: ”Medborgarnas perspektiv är jätteviktigt i en växande stad”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Växer vi i samma takt som
hittills passerar vi 175 000
invånare redan 2025, säger
Alisa Basic. Hon är chef för
kommunens Plankontor och
har med andra ord massor av
planer och stora utmaningar
på sitt bord.

För en snabbt växande kommun som
Linköping gäller det självkart att ha
god framförhållning med färdiga planer
på både kort och lång sikt. Det är som
alla förstår en oerhörd mängd av både
stora och små frågor att ta ställning till i
den nu pågående stadsutvecklingen, den
kanske största någonsin i kommunens
historia.
Hur många bostäder behöver byggas,
hur många arbetsplatser, hur många skolor
och förskolor? Hur ska innerstaden
utvecklas, ytterstaden och övriga tätorter?
Och hur ska kollektivtrafiken utvecklas,
väg- och gatunätet, gång- och cykelbanor
och så vidare? För att inte tala om
vad Ostlänken kommer att innebära.
– Vi är bra på långsiktig planering i
Linköping och har under många år planerat
för en fortsatt stark tillväxt och har
därför en bra framförhållning. I våra gällande
och pågående översiktsplaner finns
beredskap för ett Linköping med 250 000
invånare.

Översiktsplanerna pekar mot framtiden.
Här finns flera, en för staden, en för
landsbygden och tätorterna och en gemensam
för Linköping-Norrköping. En
separat utvecklingsplan har tagits fram
för Linköpings innerstad. Dessutom pågår
arbetet med ett antal tillägg för innerstaden
samt för ytterstaden. En separat
översiktsplan har även tagits fram för
Mjärdevi och Västra Valla. Den syftar
bland annat till att Linköping ska bli en
rundare, tätare och mer sammanhållen
stad.
Ambitionen är, förklarar Alisa Basic,
att innerstaden ska utvidgas och därmed
ge möjlighet till boende för 50 000 invånare.
Det innebär ett stort tillskott av nya
bostäder och verksamhetslokaler inom
innerstadens avgränsning. Den “utvidgade”
delen handlar framför allt om Stångebro,
stadsdelen kring nya resecentrum på
östra sidan om Stångån. Dessutom tillkommer
olika andra stadsutvecklingsprojekt
som innebär att gränsen för innerstaden
flyttas fram, såsom Folkungavallen
och Övre Vasastaden.

När det gäller detaljplaner är beredskapen
god, påpekar Alisa Basic, trots ett
stort tryck på detaljplaneverksamheten.
Över 5 000 bostäder ligger i planering i
pågående detaljplaner. Hon förklarar:
– Alla kommunens tätorter består av
ett lapptäcke av gällande detaljplaner. Så
snart man vill göra en ändring, som går
utöver vad planen medger, till exempel
om man vill komplettera med en ny
byggnad eller ett nytt kvarter, måste en ny
detaljplan tas fram. I den processen är
medborgarperspektivet jätteviktigt.
Utöver den lagstiftade dialogen, då berörda
på samrådsmöten i flera steg kan
tycka till om förslagen, har kommunen
tagit nya grepp att nå allmänheten via sociala
medier. Bland annat med korta filmer
som sammanfattar och på olika sätt
bjuder in till dialog om kommunens utvecklingsambitioner.
Målet är att få fler
Linköpingsbor att engagera sig.
– Det är ju alla Linköpingsbornas stad
och kommun vi jobbar med. Hur vill vi
att det ska bli? Vi som jobbar med det här
kan omöjligt förutse alla konsekvenser av
ett planförslag. Vi är därför beroende av
att få andra perspektiv på det vi gör, säger
Alisa Basic med en tydlig uppmaning:
– Vi vet att det finns många kloka förslag
därute. Hör av er!
Text: Per-Åke Hultberg