Unika bostadsmiljöer i Inre hamnen

Inre Hamnen Sundsvall Sundsvall har unika
möjligheter att skapa nya
fantastiska boendemiljöer
i stadens gamla hamnområden.
Skanska står just nu
i startgroparna att dra
igång den första etappen
av totalt fem nya kvarter
i Inre hamnen.

I takt med att gamla verksamheter
avvecklats i Sundsvalls
hamnområden har möjligheten öppnats
att bygga bostäder alldeles utmed
vattnet. Här kan man verkligen
tala om attraktiva lägen för ny bebyggelse
med en blandning av verksamheter
och boenden.
På både Norra kajen och Inre hamnen
byggs och planeras nya stadsdelar
som samtidigt har direkt koppling till
den befintliga stadskärnan, den unika
Stenstan.
– Inre hamnen, där vi nu i en första
etapp planerar bygga 40 bostadsrätter
intill småbåtshamnen och hamnträdgården,
blir en förlängning av
stadskärnan österut, med liknande
kvartersstorlekar som Stenstan, säger
Peter Koserius Nordberg, projektutvecklare
på Skanska.
Det är som han påpekar starten av
en ny stadsdel med utsikt mot havet
och den nya bron. Tillsammans med
det som parallellt sker på Norra kajen
är det också början på en, från kommunens
sida, tydlig ambition att förflytta
stadens tyngdpunkt i riktning
mot vattnet.

Skanskas första etapp består som
sagt av 40 bostadsrätter. Fyra av dem
är stadsradhus i två plan med egen
takterrass och egen uteplats på innergården,
övriga är lägenheter i flerbostadshus
upp till fem våningar.
Lägenheterna högst upp är ganska
spektakulära med balkonger och terrasser
i flera väderstreck. Övriga lägenheter
består av allt från ettor till
femmor, med tyngdpunkt på 2-4 rok.
Lite speciellt är att innergården är
förhöjd, något som ger en privat, skyddad
och grön oas för de boende.
Lägenheterna i bottenplan har också en
egen uteplats på innergården. I gatuplanet
mot den intilliggande parken kommer
det att finnas två lokaler för mindre
verksamhet, till exempel café med
uteservering intill småbåtshamnen.
Fullt utbyggt kommer cirka 300
personer att kunna bo i området och
så småningom ytterligare ett tusental
när även Södra kajen bebyggs.
– Mer centralt än så här kan man
knappast bo, åtminstone inte i en nyproducerad
lägenhet, betonar Peter
Koserius Nordberg.

Från området är det bara ett par
hundra meter till Stenstan med hela
dess utbud av stadsliv och ungefär lika
långt till Sundsvalls centralstation.
Här finns också närhet till många arbetsplatser,
bland andra Bolagsverket,
Eon, LF bank & försäkring, WSP,
Norrporten och SEB. Dessutom ett
stort närliggande serviceutbud.
– Vi är därför inte direkt förvånade
över det enorma intresset som vi
mött för de bostäder vi planerar bygga.
Ändå är inte projektet i sig extremt
på något sätt. Det är snarare
läget, med vattnet, bryggor och småbåtshamn
och inte minst konceptet
som sticker ut. Här har vi hämtat inspiration
från bland annat Västra
hamnen i Malmö.
Ambitionen, förklarar Peter Koserius
Nordberg, är att skapa en känsla av flera
hus i ett kvarter, lite av Stenstan eller
”Gamla stan”, med olika fasadmaterial,
kulörer och uttryck. Det ska ge stadskänsla
och vara spännande och kul för
ögat.