Peak Innovation Motor för utveckling i världsklass!

Peak Innovation– För att bli internationellt ledande måste man ha
ett fokus med en mycket klar och tydlig inriktning.
I Jämtland har vi vågat spetsa oss och kraftsamla kring
utvecklingen inom turism, sport och friluftsliv. Framförallt
inom vintersport är vi redan idag internationellt ledande
inom många områden och det får självklart spinoffeffekter
på andra branscher och aktiviteter.

Det säger Mikael Jonsson, processledare på Peak
Innovation, ett VINNVÄXT-initiativ inom statliga VINNOVA med
syfte att med innovativa lösningar främja regional och på sikt nationell
tillväxt.
– Man kan säga att vi fungerar som mäklare, ordnar möten som
annars inte skulle ske och skapar möjligheter för affärsutveckling
men att det är företagen som vi samarbetar med som gör själva
grovjobbet.
Mycket handlar om att hjälpa till att utveckla
idéer och lotsa dem vidare. Att på olika sätt korta
ner ledtider från idé till färdiga produkter eller
tjänster. Allt sker i nära samarbeten med företag
och organisationer, ofta med anknytning till
Mittuniversitetets forskningsmiljöer, berättar
Mikael Jonsson.
Ibland är vi bara en ytterst liten del, ibland en större.
Vi själva har ju ingen operativ verksamhet, drivkraften
finns i de enskilda företagen. Men jag vet att det vi gör tillsammans
redan genererar tillväxt i regionen och på sikt i hela nationen.
Ett exempel är företaget Woolpower som inledde ett samarbete
med Peak Innovation för ett par år sedan. Det Östersunds baserade
företaget har i decennier tillverkat textilprodukter i
ullfrotté, numera sockor och underställ med hela världen som
marknad. En tillverkning med mycket spillmaterial av fin ull. Man
måste väl kunna göra något bättre, få det till en produkt, tänkte produktutvecklaren
Pål Dufva och tog kontakt med Peak Innovation.
– Jag behöver alltid hjälp, säger han och skrattar. Det finns
många små företag här i regionen som jobbar ganska ensamma, i
synnerhet när det gäller produktutveckling. Här har Peak
Innovation med sitt stora kontaktnät en jätteviktig funktion att
som mötesplats hjälpa till med större projekt, både med kontakter,
förmedla utvecklingsfinansiering och inte minst med att bidra
med energi i processen. I vårt fall handlade det om att gå från
potential till ny produkt.
Peak InnovationsEfter en tvåårig process finns nu sedan april i år
Woolpowers nya ullprodukt ute på marknaden. Av spillmaterial
som tidigare alltså gått till förbränning görs nu värmande skosulor
i merinoull. 75 procent går på export till 25 olika länder.
– Detta visar att många pusselbitar behövs för att nå ett högt
mål och där Peak Innovation kan vara en bit som är med och bidrar
till internationell framgång, avslutar Mikael Jonsson.