PÅ VÄG TILL EN GIFTFRI FÖRSKOLA

Miljögifter sprids från leksaker, möbler,
golv och kläder. Barn i förskolan är
särskilt känsliga då de vistas lång tid i
lokalerna. Därför har Upplands-Bro
kommun under flera år arbetat för att
skapa giftfria förskolor.
De kommunala förskolorna har
”plastbantat” och gjort sig av med plastleksaker
tillverkade innan år 2007, plastleksaker
tillverkade utanför Europa och
gamla utklädningskläder innehållande
plast. Tallrikar och glas i hårdplast har
ersatts med porslin.

Det finns planer på en kreativ återvinningscentral
där kommunala verksamheter
kan lämna material för återvinning.
På återvinningscentralen görs materialet
ofarligt så att förskolorna kan använda
materialet inom skapande verksamhet.