BLI DEMENSVÄN I UPPLANDS-BRO

160 000 människor i Sverige lider
av en demenssjukdom. Till år 2050
beräknas antalet drabbade ha fördubblats.
Upplands-Bro kommun
startade under 2017 en utbildningsserie
för företag och organisationer i
kommunen. Syftet med utbildningen
är att öka kännedomen om demenssjukdomar
och hur samhället kan
bemöta dem som drabbats.
Personer med demenssjukdom har
svårt att komma ihåg, att orientera sig
och att organisera vardagen. Demens
orsakas av hjärnskador som i sin tur
kan bero på närmare hundra olika
sjukdomar och sjukdomstillstånd.
Alla som möter någon med demenssjukdom
kan bidra till att de kan leva
längre självbestämmande och trygga
trots sin svåra sjukdom.

Kampanjen Demensvän är ett
initiativ som arbetar för att öka och
sprida kunskap om sjukdomen och
därigenom
öka förståelsen för personer
med demenssjukdom och stötta
de närstående.

Mer information om projektet finns på:
www.upplands-bro.se/blidemensvan