På väg mot giftfri förskola

Ellinor AvsanHuddinge kommun har tagit fram
en handlingsplan för att minska
barnens exponering för kemikalier
och därmed säkerställa att dessa
miljöer är giftfria.

– Vi måste naturligtvis göra allt vi kan för
att se till att de material och produkter
som används i våra förskolor inte innehåller
skadliga kemikalier, säger förskolenämndens
vice ordförande Ellinor
Avsan.
Handlingsplanen
utgår från
Naturskyddsföreningens
material som
tagits fram inom ramen
för projektet
Operation Giftfri
förskola. Här finns
konkreta förslag på
åtgärder som kan
minska förekomsten av skadliga kemikalier.
Det handlar både om att rensa
ut material, köpa nytt och att förändra
rutiner. Vissa åtgärder innebär mer
långsiktigt arbete och kommer att ske
på sikt.
– Det är jätteviktigt att inför ny- och
ombyggnationer av förskolor alltid ställa
krav på byggnaders utformning, inneklimat,
materialval och kemikalier, allt för
att kunna erbjuda barnen en så säker och
hälsosam miljö som möjligt, betonar Ellinor
Avsan.
Det är också viktigt, menar hon, att ha
specifika kunskaper inom miljöanpassad
upphandling, något som Huddinge
kommun har, bland annat genom den
erfarenhet hållbarhetsstrategen Astrid
Stockenberg samlat på sig.
– Vid alla upphandlingar, i synnerhet
till förskolor och skolor, måste vi veta
vad som finns på marknaden vad gäller
produkter som inte innehåller giftiga
ämnen, säger Astrid Stockenberg. Exempelvis
har två förskolor köpt in och testat
tallrikar, muggar, slevar, durkslag med
mera gjorda av fibrer från sockerrör och
bambu, produkter som går att diska som
vanligt i maskin. De är också biologiskt
nedbrytbara och innehåller inga farliga
ämnen. Kommunen har dessutom målet
att hälften av livsmedlen ska vara ekologiska
senast år 2020. Förskolornas inköp
ligger redan på cirka 45 procent.
I arbetet med att minska kemikalier i
förskolan har fokus varit att börja med
det som är nära och i barnens kroppar.
Just nu pågår en översyn av madrasserna
som barnen sover på, att de inte innehåller
oönskade ämnen.
– I vår dialog med leverantörer utgår
vi från handlingsplanen som visar hur
våra önskemål ser ut, säger Astrid Stockenberg,
som tillsammans med övriga
miljö- och hållbarhetsstrateger i länets
kommuner utvecklat ett samarbete för
att uppfylla Länsstyrelsens nya strategi
för giftfri miljö.
I syfte att försäkra att Huddinge kommuns
tydliga målsättning om giftfria
förskolor uppfylls, genomförs årligen så
kallade barnsskyddsronder.
– Det handlar helt enkelt om att säkerställa
att miljöer, leksaker och redskap
uppfyller kraven på en trygg och på sikt
helt giftfri miljö, avslutar Ellinor Avsan.