Halverade utsläpp av växthusgaser

HuddingeAtt vara en av landets 101 ekokommuner
förpliktigar. För Huddinges del
innebär det ett långsiktigt och brett
åtagande på miljöområdet.

– Vi har höga ambitioner på klimatområdet
och har överträffat flera av våra egna
uppsatta mål. Nu tar vi nästa steg genom
att ta fram ett nytt miljöprogram, säger
Christian Ottosson (C), kommunalråd
med ansvar för miljöfrågor i Huddinge
kommun.
Fokuserat miljöarbete är med andra
ord inget nytt för Huddinge kommun. Att
det dessutom gett påtagliga resultat är
desto mer glädjande. Faktum är att man
nästintill har halverat växthusgasutsläppen
per invånare under de senaste tio
åren. Det gör Huddinge till den kommun
i Stockholms län där minskningen varit
som störst.
– Vi har uppnått det mål vi satte upp
2010 och nu vässar vi oss ytterligare. Det
är viktigt att vi både som kommun och
som land visar att det går att minska utsläppen
av växthusgaser och samtidigt ha
tillväxt i ekonomin. I det fallet är vi ett bra
exempel där vi tillsammans med flera andra
kommuner har en viktig roll att spela
även globalt.
Det är framför allt tre områden där Huddinge
lagt ner lite extra energi: transporter,
byggnader och mat. Ett exempel är att
man i ansökan till Sverigeförhandlingen
har prioriterat en förlängning av tunnelbanan
till Segeltorp/Kungens kurva, för
att därmed få ett kraftfullt alternativ till
bilen.
– Vi har även försett kommunanställda
med kollektivtrafikkort med förhoppning
om att de ska låta bilen stå. Anställda kan
numera också använda årskort som arbetsförmån,
vilket blir alltmer populärt,
konstaterar Christian Ottosson.
När det gäller mat har Huddinge kommun
valt att satsa stort på ekologiska livsmedel
i de olika verksamheterna. Just nu
cirka 40 procent, i vissa enheter upp mot
70. Att upphandla närodlat och säsongsvarierat
har också fått ökad prioritet.

En betydelsefull klimatsatsning, som
torde vara unik i Kommunsverige, är den
samordnade varudistribution som nu sker
i de åtta Södertörnskommunerna. Istället
för dagliga småleveranser till varje enskild
förskola, skola och äldreboende sköts nu
allt från en samordningscentral, vilket
innebär en betydligt effektivare hantering.
– Färre transporttillfällen innebär
minskade tomkörningar, sparade pengar
och är samtidigt en stor miljöinvestering.
Vi förväntar en minskning av koldioxidutsläpp
med 43 procent och på sikt även
ekonomiska besparingar.
En annan viktig miljösatsning, som
Christian Ottosson gärna lyfter fram, är en
splitterny biogasanläggning som invigdes
i oktober och som innebär en 50-procentig
ökning av biogas i Stockholms län. En
storsatsning som gjorts i samarbete med
SRV återvinning AB och Scandinavian
Biogas.
– Det här är ju en fantastisk möjlighet
att med insamlat matavfall få fram
miljövänligt bränsle för bilar och bussar,
och dessutom en restprodukt som sluter
kretsloppet i form av biogödsel som återförs
till jordbruket, säger Christian Ottosson.

När det gäller byggnader, lokaler och
bostäder har Huddinge den uttalade
ambitionen att påtagligt minska energiförbrukningen
i såväl kommunens egna
fastigheter som i privata bostäder och
företag. En viktig del är givetvis att bygga
klimatsmart redan från början, betonar
Christian Ottosson. I det fallet har kommunen
bland annat tagit fram fyra, och en
femte på väg, förskolor byggda som passivhus,
med betydligt lägre energiförbrukning
än konventionella lösningar.
– Det är viktigt att vi börjar se på byggnader
och energibesparing ur ett livscykelperspektiv
och därmed få fram fakta
om hur den långsiktiga klimatpåverkan
ser ut. Ett lysande exempel är då att börja
bygga betydligt mer i trä, även flerfamiljshus.
Färska studier visar på en halverad
klimatpåverkan ifråga om utsläpp av koldioxid.
Här har vi som kommuner en viktig
roll, att vi som har planmonopol driver
på utvecklingen tillsammans med byggbranschen.
Varför inte börja klimatmärka
hus och bostadsrätter likaväl som vi idag
har energimärkning av vitvaror, avslutar
Christian Ottosson.

SHARE
Previous article
Next articlePå väg mot giftfri förskola