LANDSKRONAHEM SATSAR PÅ KOPPARÄNGEN OCH SILVERÄNGEN

Det byggs mycket i Landskrona
nu. Hela kvarter upprustas
och förändras.
Landskronahem bidrar
bland annat med att utveckla
Kopparängen och Silverängen
med nya bostäder och
renovering av de hus som
finns.
– Målet för Landskronahem
är att skapa ännu attraktivare
bostadsområden och
att motverka segregation,
säger Mikael Forsberg, vd för
Landskronahem.

Som kommunalt bostadsbolag och
en del av allmännyttan har Landskronahem
ett alldeles särskilt ansvar
för stadens bostadsförsörjning; ”allmännyttan
ska kombinera affärsmässighet
med samhällsansvar” som det
står i lagen. Det innebär att allmännyttan
måste tänka långsiktigt och ha lika
mycket hjärta som siffror i balansräkningen.
– Uthyrningsläget ligger glädjande
nog på de högsta nivåerna som vi har
haft på länge, säger Mikael Forsberg,
och vi har gjort en hel del investeringar
under året.
Han nämner stadens första trygghetsboende
på väster. Boendet vänder
sig till dem som är 70 år och äldre och
vill ha ett eget boende, men också
ökad möjlighet till social samvaro tillsammans
med en aktivitetsledare och
tillgång till gemensamma utrymmen.
Ombyggnaden av kvarteret Fröjdenborg
som nu är helt färdigt. Under
några år har Landskronahem byggt om
132 badrum, bytt stammar, förbättrat
ventilationssystem och elinstallationer,
bytt fönster samt renoverat balkonger
och flertalet fasader. Området har numera
tre riktigt fina och omtyckta gårdar
med konstgräs, pergolor, grillar,
lekställningar och boulebana.

Omfattande renoveringar har också
gjorts i Landskronas östra och centrala
delar.
I kvarteret Neptun på Östergatan
har hela fastigheten renoverats till
fullo; fasader, balkongdörrar och tak,
nya kök och badrum. Alla lägenheter
har fått säkerhetsdörrar och säkra förråd.
På Nygatan 12 och 14 genomför
Landskronahem
nu en omfattande
inre renovering med nya kök och badrum
och fiber till varje lägenhet.
Fasadrenovering
är redan gjord sedan
tidigare.
Renoveringen av den vackra sekelskiftesfastigheten
på Järnvägsgatan i
kvarteret Östra Roten är klar.
Under förra året fyllde Landskronahem
75 år vilket också innebär att en
stor del av hyresrätterna kommer från
miljonprogrammets dagar. Områden
som allmännyttan i hela Sverige nu arbetar
med för att rusta upp. Inte för att
miljonprogrammens hus är dåligt byggda,
men för att det gått 50 år sedan de
byggdes och att stambyten och installationer
måste bytas i grunden.

Den stora satsningen på Karlslund
är en del i det arbetet i och med
att Landskronahem nu är ensam fastighetsägare
i Koppargården. Närmast på
tur står arbetet med att både renovera
och bygga nya bostäder i Kopparängen
och Silverängen. I planen ingår:
En satsning på området runt Emaljgatan
där det finns stora grönytor som
i framtiden är möjliga att bebygga.
En utredning om ombyggnad/renovering
av Koppargården 1 A-B, så att
huset får en modern standard med fokus
på hållbarhet.
Landskronahems huvudkontor kommer
att återetablera sig i Karlslund.
Även föreningar och verksamheter
kommer att erbjudas lokaler i samma
byggnad. I denna satsning ingår exempelvis
LAB, Landskrona stads minikulturhus
för tjejer i åldrarna 9-11 år.
En plan på att utveckla Kopparängen
och Silverängen; fler bostäder,
parker, mötesplatser, lekplatser och
nya vägar. Ett tidigare inriktningsbeslut
ritat av Fojab Arkitekter ligger till
grund för planerna.
– Landskrona som stad är på stark
frammarsch och vi är en del av det.
Jag är övertygad om att vi bidrar till
att göra Landskrona till en stad att
vara ännu mer stolt över att bo i, säger
Mikael Forsberg. Vi tar tillbaka namnet
”landets krona”.