Ny behovsstyrd ingenjörsutbildning efterunikt samarbete med näringslivet

 

 

Mälardalens högskolaEft er ett unikt samarbete med det
lokala näringslivet kunde nu i höst
en helt ny inriktning starta inom
energiingenjörsprogrammet vid
Mälardalens högskola i Västerås.
Och så här långt kan man inte annat
än tala om succé.

Det handlar om en ingenjörsutbildning
i elektroteknik som
vi tillsammans har tagit fram
för att möta behovet av kompetens
inom elkraftsbranschen i vår region,
säger Thomas Wahl akademichef på
Akademin för ekonomi, samhälle och
teknik på Mälardalens högskola.
Bakgrunden är det enkla faktum att ett
flertal företag i Västerås med omnejd är
beroende av att kunna rekrytera rätt kompetens
inom energiteknik och specifikt
elektroteknik. Det handlar alltså i grunden
om det som varit det lokala näringslivets
främsta kompetensområde sedan
Aseas barndom, det vill säga kraft- och
värmeöverföring. Ett område där Sverige
och Västerås fortfarande är världsledande.
Idag främst representerat av ABB,
Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse
Electric Sweden.
De här företagen har länge efterfrågat
den här utbildningen. Men vi har tvekat
av flera anledningar, säger Thomas Wahl
och förklarar:
– Generellt har det visat sig vara svårt
att attrahera studenter till just den
här typen av ingenjörsutbildning
och därmed svårt att få in det
inom våra ekonomiska ramar.
Det är också svårt att hitta
kompetenta lärare.

Utmaningen var alltså å ena
sidan att hitta ett upplägg som
kunde attrahera studenter,
något som de inte
kunde få på andra
håll. Å andra
sidan gällde detockså att hitta en modell där kostnaderna
inte blev oöverstigliga för högskolan.
Lös ningen på den ekonomiska biten blev
att frigöra resurser från de medverkande
företagen, det vill säga att medarbetare
därifrån går in som lärare i den nya utbildningen.
– Attraktionsbiten löste vi genom att
erbjuda mentorprogram och praktikplatser
hos de medverkande
företagen. Vi har alltså tillsammans
format en utbildning där
studenterna redan från början
kommer i kontakt med de arbetsplatser
där de med stor sannolikhet
kommer att erbjudas jobb efter avslutad
utbildning, säger Thomas Wahl.

Och det har nu visat sig vara helt rätt
tänkt. Samtliga platser är tillsatta, totalt
25 elever, varav 12 från Västerås, fyra
från Eskilstuna övriga från andra håll i
landet.
– Gensvaret överträffade alla våra förväntningar.
Det känns väldigt tillfredsställande
att vi tillsammans lyckats forma
och nu driva en utbildning som matchar
dagens och morgondagens behov av elektroteknikingenjörer.
Och inte minst att ha
skapat en utbildning som leder till intressanta
och utmanande jobb för våra studenter,
avslutar Thomas Wahl.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: MDH