Här skapas morgondagens samhälle

Campus Flemingsberg är unikt
med sina fem högskolor och universitet
inom gångavstånd. Mixen
av utbildningar, studenter och
forskare är större här än på andra
ställen.
Nya lokaler tillkommer och en
gemensam vision blir allt tydligare
mellan alla inblandade.

Senaste tillskottet på Campus Flemingsberg
är forskningshuset Neo som rymmer
cirka 400 forskare från fyra av
Karolinska Institutets institutioner. Bland
det unika med den nya byggnaden är öppenheten.
All personal har tillgång till alla lokaler.
Här finns ett gemensamt lunchrum
och
gemensamma möteslokaler. Arbetsrummen
är vända in mot ljusgården för att öka kontakten
mellan forskare i olika grupper.
– Campus Flemingsberg har alltid präglats
av en öppenhet för nya samarbeten –
det är en anda som kommer att fortsätta
utvecklas tack vare Neo, sade Jan Bolinder,
professor, Department of Medicine, Karolinska
Institutet vid invigningen i våras.
I Neo kommer även en ny gymnasieskola
för 500 elever att öppnas. Våningsplan
fyra och en del av plan fem vigs till gymnasieskolan,
som ska invigas redan hösten
2019. Inriktningen på gymnasieskolan ska
spegla området med en tonvikt på life science,
naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.
Diskussioner pågår med de omgivande
högskolorna både om vilka program
som ska erbjudas och hur gymnasiet bäst
kan samverka med dem.

Även inflyttningen till polisutbildningens
nya lokaler är påbörjad och slutförs helt
till årsskiftet. Akademiska hus har investerat
cirka 300 miljoner kronor i om- och
tillbyggnaden på 12 700 kvadratmeter yta
med plats för 900 polisstudenter. I det nya
huset finns allt från skjutbanor och övningshallar
till lärosalar och garage.
– Lokalerna är fantastiska, de allra bästa
polisutbildningslokalerna i Sverige, säger
Peter Wenestam, studierektor för polisutbildningen.
När vi nu flyttar in här kommer
vi att lyckas ännu bättre med det alla
politiska partier vill i dag, att få ut fler poliser
i samhället.
Nu tas ytterligare nya steg i utvecklingen
av Campus Flemingsberg. Nyligen lanserades
en gemensam vision som ger en viktig
grund för det fortsatta arbetet. Dessutom
samlas nu lärosätena i den gemensamma
webbplatsen campusflemingsberg.se.

Flemingsberg Science har lett arbetet
med att ta fram visionen för Campus
Flemingsberg.
– Vi kan skapa ett campus i världsklass i
Flemingsberg, förklarade Björn Varnestig,
vd Flemingsberg Science, när arbetet med
den gemensamma visionen presenterades.
Vi har en unik kunskap, en kritisk massa av
kompetens, och en oslagbar närhet med
gångavstånd mellan lärosätena.
– Nu ger visionsarbetet oss även en inriktning
och rätt verktyg att föra den redan
goda samverkan framåt.
Representanter från alla fem högskolor
på campus, Stockholms Läns Landsting,
fastighetsägare och kommunen deltar i visionsarbetet,
och under hösten kommer
arbetet att gå vidare med en gemensam
Campusplan
för fortsatt utveckling.
– I dag är vi 17 000 människor på Campus
Flemingsberg som arbetar med många gemensamma
frågor, inte bara inom forskning
och utveckling utan även inom samhällsutveckling,
säger Ian Plaude, rektor för Stockholms
Musikpedagogiska Institut, SMI, som
flyttade till campus under förra året.
– Våra studenter har redan sagt hur de
uppskattar campuskänslan i Flemingsberg,
och visionsarbetet handlar till en viktig del
om att öka attraktiviteten men även bidra
till en positiv och enande bild av hela området.

Text: Anders Olow