Nu ska förorten bli stad på riktigt

År 2050 är Flemingsberg ett av
Sveriges mest betydelsefulla
centrum för utbildning, forskning
och kreativitet med ett utbud av
stadskvaliteter för minst 100 000
invånare.
Visionen för Flemingsberg är
omfattande, men långt ifrån bara
vackra ord. Arbetet är redan i gång.

Efter omfattande dialoger med invånarna
och intresserade aktörer, analyser
och diskussioner har nu fullmäktige
i Huddinge bestämt hur utvecklingen
för Flemingsberg ska se ut fram till 2050.
Just nu pågår nästa steg i planeringen genom
dels en övergripande utvecklingsplan
som beskriver utvecklingen i hela den regionala
kärnan och dels av ett antal planprogram
som mer i detalj utreder utvecklingen
i olika stadsdelar inom Flemingsberg.
Planprogram för Björnkulla startades redan
för ett halvår sedan. Nu tas beslut om
att starta planprogram för nytt stadscentrum
som kommer att inbegripa Stockholm
South Business Distrikt (se separat artikel).
Det är över 30 år dit och på vägen finns
delmål. Men Huddinge är inte ensamt,
både Botkyrka kommun och Stockholms
läns landsting är med i visionsarbetet. Som
regional stadskärna är Flemingsberg intressant
för långt fler än bara de allra närmaste.

Var och en som redan bor i Flemingsberg,
arbetar där eller bara passerar, har de senaste
åren redan fått se en makalös utveckling.
Bostäder byggs vid Hälsovägen och
Visättra ängar, ny sporthall och ett nytt
stort ICA Maxi, stationen som rustas upp,
Karolinska universitetssjukhuset som utökats
med två stora byggnader för forskare
och studenter från KTH, Karolinska
Institutet och Röda korsets högskola, parken
i gamla centrum…
Listan är lång och längre blir den. Redan
i dag är Flemingsberg ett av Stockholmsregionens
största och viktigaste utvecklingsområden
med stark tillväxt och med
klartecknet till Spårväg Syd tillsammans
med visionen för det framtida Stockholm
South Business Distrikt kan den konkreta
planeringen ta språng framåt.
– Flemingsberg har en oerhört stor utvecklingspotential,
säger Signe Wernberg,
kommunens områdesstrateg för Flemingsberg.
När universitet, sjukhus, rättsväsende
och spårbunden kollektivtrafik, värden vi
redan har, kombineras med handel, restauranger,
kultur är vi tydligt på väg mot det
som utmärker en ny stadskärna.
Fem övergripande utvecklingsmål med
sikte mot 2050 ska bidra till att visionen för
Flemingsberg nås – och att Flemingsberg därmed
stärker sin roll som regional stadskärna.
– Vi vill att Flemingsberg ska 2050 vara
ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum
för utbildning, forskning och kreativitet.
Det ska vara en självklar etableringsplats
för ett kunskapsintensivt näringsliv och en
stadskärna med ett brett utbud av kultur,
restauranger, nöjen och handel, sade
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens
ordförande i Huddinge kommun, efter
fullmäktigemötet.

I den här expansiva utvecklingen har det
också gjorts en ekosystemtjänstutredning
för att säkerställa en ekologiskt hållbar utveckling
med exempelvis biologisk mångfald,
men även en omfattande trafikanalys
för att studera det framtida trafiknätet och
det nya resecentrumet i stadscentrum i dialog
med Trafikverket och Trafikförvaltningen
i syfte att skapa de bästa förutsättningarna
för ett hållbart resande. Detta samtidigt som
planering pågår för både Tvärförbindelse
Södertörn, en ny väg till Riksten, en ny trafikplats
vid Högskolan, en nedsänkning av
väg 226, Huddingevägen och om möjlighe-
terna för Spårväg Syd att fortsätta ner i
Flemingsbergsdalen.
Det är många pusselbitar som ska passa i
det stora stadspusslet och allt hänger ihop.
– En viktig del att studera är hur
Flemingsberg på sikt kan bli mer nära och
sammankopplad och att de sociala och fysiska
barriärer som finns i dag på sikt byggs
bort, säger Signe Wernberg.
Det bodde knappt 300 personer i
Flemingsberg i mitten av 60-talet. Det
känns mycket, mycket länge sedan. Nu ska
den gamla förorten bli stad på riktigt.

Text: Anders Olow