Nordens bästa distributionsläge – Hallsbergs kommun

Hallsberg är Sveriges demografiska
mittpunkt och har
med sin geografiska position
ett oslagbart läge för
Nordisk distribution.

I Hallsberg möts europaväg,
järnväg och riksväg i ett
multimodalt kluster med
närhet till Sveriges fjärde största
fraktflygplats – Örebro airport.
Genom Business Region Örebro har
vi samarbete med Göteborgs hamn,
Norrköpings hamn och Gävle hamn,
där rangerbangården i Hallsberg
blir
porten in i Norden säger Magnus
Larsson, näringslivschef i Hallsbergs
kommun med glimten i ögat.
Hallsbergs kommun är en del av
Business region Örebro – ett samarbete
mellan länets kommuner, där huvuduppdraget
är att främja fortsatt
hög investerings- och etableringstakt
av verksamheter i Örebroregionen.
Sveriges riksbangård finns i Hallsberg,
där omhändertar och rangeras
25 000 vagnar varje månad. Hallsbergs
järnvägshistoria är lång. Hallsberg
är i dag ett nav för både godsoch
persontrafik.
Utvecklingen inom järnvägen är
minst sagt grym! Från Hallsberg
kommer det inom kort att finnas dubbelspår
ut i Europa. Vidare bygger
Train Alliance ett nationellt underhållscentrum
för järnvägsunderhåll på
en nästa 100 hektar stor yta.
Från Hallsberg når du 70 procent av
Sveriges befolkning på under 3 timmar
och du når fyra av Nordens huvudstäder
på under 12 timmar. Läget
gör att vi är nära kunder och kundernas
kund säger Magnus Larsson.
Den regionala tillväxten är enormt
bra, där Hallsberg tillsammans med
Örebro är motorer i att attrahera företag
och kompetens att etablera sig i
länet. Med närhet och nära samarbete
med Örebro universitet så finns de
bästa förutsättningar för kompetensförsörjning
på kort och lång sikt.
I Hallsberg finns nu 900 000 kvm
etableringsbar mark invid nordens viktigaste
kombiterminal – Hallsbergsterminalen
som ligger intill rangerbangården,
E20 och R50. Här skapas nya
möjligheter för företag
att etablera sig. Vi
erbjuder unikt logistikläge
för lager/distribution
och tillverkningsindustri
säger
Magnus Larsson.