Mobility challenge – mer stad för alla

Under en vecka i oktober ändrade
anställda på företag i Västra
Hamnen sina resvanor; en del
samåkte, andra promenerade
och de flesta provade på att
pendla med cykel.
– När Malmöborna blir allt fler
måste vi samsas mer om utrymmet.
Det gör vi enklast genom
att fler går, cyklar och åker kollektivt,
säger initiativtagaren
Daniel Stjernfeldt, kommunikatör
på Malmö stad.

Vädret var både bra och dåligt den
veckan. Ett alldeles ypperligt tillfälle
att testa den verkliga viljan till
att förändra sina vanor alltså.
I Västra hamnen är det populärt att bo
och driva företag. Det ställer höga krav på
att utveckla området på ett bra sätt. En viktig
del är att skapa utrymme för mötesplatser
och växtlighet – träd och gräs.
– Om fler går, cyklar och åker kollektivt
istället för att köra bil, så får vi utrymme för
fler platser att hänga på och mer grönt. När
jag träffat anställda i Västra Hamnen så är
det många som vill kunna svalka sig i skuggan
av ett träd också om tjugo år, säger
Daniel Stjernfeldt.

Företagsnätverket fick en utmaning att
göra ett experiment genom att under en
vecka leva som om mobilitetsmålen för
2030 redan var nådda med mindre bilanvändande
och mer användande av kollektivtrafik,
cykel och promenader. De anställda
skapade team och peppade varandra
inför, under och efter veckan.
– Idéerna kring hur man skulle utföra utmaningen
var många och kreativa. En av
deltagarna hade ett möte i Älmhult, men
föreslog att de kunde ha mötet på länk istället,
med hänsyn till utmaningen. Hennes
kund blev mycket imponerad. Några andra
pratade affärer under en cykeltur, säger
Daniel Stjernfeldt.
– Mobility Challenge går rakt in i vardagen
och blåser liv i våra strategier och samarbetsformer.
Utmaningen blev väldigt bra,
säger Daniel Stjernfeldt.

Text: Cecilie Östby
Foto: Erika Hallgren