Sannafältet – HÄR SAMLAS IDROTTEN

SannafältetVisionen har varit klar sedan
länge. Sannafältets Sportcenter
ska samla elitidrottare och
motionärer till en och samma
plats. Först på plats är Friskis
och Svettis som flyttade in i nya
lokaler i april.

Det känns kul att få vara en del
av Karlstads nya framsida, säger
Kristina Ling, verksamhetschef
på Friskis och Svettis.
Arenan på Sannafältet kommer
rymma fyra olika områden
för olika idrottstyper.
Planerna ligger färdiga för friidrottsområdet
med kastplaner, inomhushall,
uppvärmningsytor och utomhusarena för
5 000 åskådare. Konstgräsplanens publikkapacitet
planeras till 5 000 åskådare och
hemmaarenan för amerikansk fotboll till
500 åskådare. En motionscentral kommer
att bli utgångspunkt för olika motionsoch
friluftsaktiviteter i den närliggande
12-skogen.
– Vi ser att det finns samordningsvinster
för infrastrukturen och att man kan
nyttja vissa lokaler tillsammans, säger
Margareta Nilsson, projektledare på teknik-
och fastighetsnämnden.
Än så länge är det här bara en vision,
eftersom kommunen saknar pengar för
att genomföra bygget själva. De enda
som har nappat på att flytta hit än så länge
är Friskis och Svettis.
– Jag har en vision att man som familj
kan komma till Sannafältets Sportcenter
och medan barnen till exempel tränar fotboll
kan föräldrarna komma till vår mötesplats
och träna eller kanske ta en promenad
i elljusspåret. Men just nu är det
bara vi, säger Kristina Ling.

Margareta Nilsson välkomnar fler föreningar
och företag att investera i det
tänkta sportcentret.
– Allt som händer när det gäller arrangemang,
evenemang och möjlighet att träna
för alla är en vinst för Karlstad, säger hon.
För Friskis och Svettis har flytten till
Sannafältet inneburit ett lyft. Det strategiska
läget och större träningsytor har
bidragit till att såväl medlemsantalet som
besöksstatistiken har ökat. Vi har också
märkt att fler tränar oftare och provar på
många olika träningsformer.
– Vi känner oss ensamma och väntar
nu på att resten av idrotten kommer hit.
Jag hoppas att vår etablering kan inspirera
andra aktörer och verka som en katalysator
för den fortsatta etableringen här på
Sannafältet, säger Kristina Ling.

Text: Cecilie Östby
Foto: Friskis och Svettis