Mer plats för kontor, bostäder och lokaler

Örebro kommunAtt planera för Örebros utveckling
50-100 år framåt
i tiden kan verka ogreppbart.
Men det är faktiskt
exakt vad kommunen
just nu gör.

Förvärvet av Myrö, sex kilometer
öster om Örebro, är ett
exempel på det här. Här har
kommunen nämligen köpt
450 hektar mark av Myrö gård för
100 miljoner kronor. Tanken är att på
lång sikt säkra kommunens marktillgång
för ett framtida Örebro.
– Det är en jätteaffär! Ett strategiskt
viktigt beslut som kommer att ha stor
betydelse för Örebro under lång tid,
säger Martin Willén, mark- och exploateringschef
på Örebro kommun.
Markförvärvet ska nämligen ses i
ett perspektiv på 50 till 100 år.
Strategin går ut på att kommunen
köper marken nu, men att det mesta
på sikt ska säljas till företag som
vill bygga för bostäder, kontor och
verksamhetslokaler.
– Det här gör att kommunen kan
planera och sätta agendan för utvecklingen
av Örebro på ett bra sätt. Det
är som sagt ett viktigt, strategiskt
markförvärv för vår framtida stadsutveckling,
säger Martin Willén.
Det är, påpekar han, inte första
gången Örebro kommun köper stora
markområden med en långsiktig
plan. Redan 1936 köptes till exempel
marken där Sörbyängen idag
växer fram. Och på 60-talet förvärvades
Ladugårdsängen som idag är
ett högaktuellt utbyggnadsområde.

Men varför är just marken
i Myrö så attraktiv?
– Örebro kommer i framtiden att
växa bland annat i den riktningen.
Det vill säga sydväst och nordost om
tätorten, längs med motorvägarna
E18/E20. Den snabba tillgången till
infrastruktur och Örebros entré från
Stockholm gör det till riktigt intressanta
utbyggnadsområden för både
bostäder och företagsetableringar.
Redan idag finns exempel på etableringar
i de utpekade områdena.
Storföretaget Elektroskandia flyttar
all sin verksamhet i Örebro till
Munktorp, precis söder om E18/E20.
Inflyttning påbörjas hösten 2016.Men att kommunen förvärvar
stora markytor utanför tätorten ska
inte ses som ett tecken på att grönområden,
skogslandskap och jordbruksmark
blir mindre prioriterade
att bevaras och förädlas, betonar
Martin Willén.
– I fallet med Myrö jobbar vi aktivt
med kompensationsåtgärder som
går ut på att vi ökar kvaliteten, tillgängligheten
och framförallt utvidgar
naturreservatet Rynningeviken.
– Vi ska använda den rådande
tillväxten till att skapa fler bostäder
och arbetsplatser. Men också som
motor för naturvärden och rekreation.
Fler Örebroare måste betyda
fler grönområden för att skapa en
hållbar och trivsam stad, avslutar
Martin Willén.