Marathon – ett helt nytt kvarter studentbostäder

Arbetet med det nya studentkvarteret
Marathon har börjat. De gamla
husen på plats har börjat rivas
och lämnar nu plats för 256 nya bostäder
åt över 360 studenter.

Det är första gången vi bygger
ett helt nytt område sedan
70-talet, säger Martin Jacobsson,
byggprojektledare AF
Bostäder. Men just nu både planerar och
bygger vi i en takt som kan ge runt 125
nya studentbostäder i snitt per år.
Marathon kommer att ligga granne
med Tunaparken, i korsningen Tunavägen/
Tornavägen där det så kallade
”Torvlabbet” ligger i dag.
– Sett ut studentperspektiv kommer
bostäderna att ligga nära till LTH,
Ekonomihögskolan, mataffär, gym,
grönområden, nationer och centrala
Lund.
Studentbostäder av i dag byggs ofta
som kompisbostäder, varje lägenhet i
ett flerbostadshus ska kunna delas av
2–3 personer till en rimlig hyra, så också
i Marathon. Lägenheterna har gemensamt
kök och vardagsrum men
separata sovrum. Här blir det pentryrum
på 23–28 kvadratmeter, kompislägenheter
för två personer på 38 kvadratmeter
och kompislägenheter för
tre på 58 kvadratmeter. Tre olika huskroppar,
med tre våningar mot Tuna/
Tornavägen och sedan stegvis högre
för att nå åtta våningar i bakkant av
området.
– Vi vill försöka få en fin övergång mellan
villabebyggelsen i professorsstaden
och tekniska högskolan, säger Martin
Jacobsson. En stor del av grönområdena
kommer att bli plats för öronmärkta
cykelställ till varje lägenhet.
Torvlabbet ska stå kvar på grund av
sitt arkitektoniska värde, men kommer
att användas som tvättstuga, förråd,
cykelförvaring e t c.
Inflyttning på