Bostadsrätter vid Promenaden

HSB Promenaden

HSB– Det som skiljer oss från många
andra är att vi tar vårt långsiktiga
ansvar genom att både bygga
och förvalta de nya bostadsrättsföreningarna.
Vi försvinner inte
när bygget är klart.

Tvärt om börjar vårt långsiktiga arbete
med teknisk och ekonomisk förvaltning
då. Vi har även byggt bostäder i
lågkonjunktur, vilket visar på att vi också
tar ett samhällsansvar. Ambitionen är
två byggstarter per år. Just nu i dagarna
går vi igång med BRF Promenaden, 61
nya bostadsrätter intill Centralstationen
med nära till allt. Vi producerar
därmed 176 lägenheter i tre fantastiska
lägen just nu i Norrköping.
Det berättar Per Nordin, byggchef
på HSB Östra i Norrköping. Tomten i
fråga är tämligen välkänd för alla Norrköpingsbor.
Det handlar om gamla buss-
stationen som de senaste åren fungerat
som parkeringsplats. All infrastruktur,
med fjärrvärme, el och vatten är på plats.
Byggstart sker i mitten av november 2016
och inflyttning planeras till hösten 2018.
– Det kommer att bli två mycket eleganta
och lekfulla hus, 4-6 våningar. Här
erbjuder vi bland annat samtliga boende
en gemensam takterrass, som en grön
oas mitt i staden, säger Per Nordin och
berättar att 52 av de 61 lägenheterna redan
är sålda innan vi har börjat gräva.
– Det centrala läget, nära till allt, gör
att de boende troligen inte har så stort
behov av egen bil. HSB passar därför på
att testa ett nytt grepp med bilpool som
enkelt kan bokas via en app. Genom den
är man samtidigt ansluten till ett landsomfattande
nätverk, vilket gör att man
kan boka bil var man än befinner sig.
– Det kommer att finnas en startklar
bil utanför huset, vid behov tar vi fram
fler. På liknande sätt har föreningen en
gemensam cykelpool. För dem som ändå
behöver en egen bil har vi 36 parkeringsplatser
under husen, säger Per Nordin,
som med spänning ser fram mot utfallet.

Utöver BRF Promenaden, som säljstartades
i september, har HSB ytterligare två
projekt under produktion. BRF Norrskenet
som är HSB:s tredje och sista kvarter
på Ljurafältet, sålde snabbt slut. Detsamma
gäller BRF Mjölnaren, mellan Campus
och city i Industrilandskapet, vars 69
lägenheter lockade hela 600 intressenter.
Inte undra på att lägenheterna, som har
inflyttning våren 2018, direkt sålde slut.
– Vi vill bygga mycket, behovet av nya
lägenheter är ju så enormt stort. Men vi
är samtidigt angelägna om att kunna
erbjuda olika alternativ, utifrån både
behov och inkomster. Vi är därför öppna
för att bygga på flera olika platser här i
Norrköping, poängterar Per Nordin.

Utmaningen är att hitta byggbar mark,
påpekar han. Vi söker hela tiden, både i
attraktiva centrala lägen och i ytterområden.
HSB är till exempel en av åtta byggherrar
som ska bygga i Inre hamnen.
– Vi har ca 7000 bostadsrättslägenheter
här i Norrköping, som vi förvaltar,
både tekniskt och ekonomiskt via våra
bostadsrättsföreningar. Men vi äger
också ca 1300 lägenheter med hyresrätt
och är öppna för att bygga fler, säger Per
Nordin, som betonar HSB:s långsiktiga
perspektiv på allt man gör, att det därför
också är viktigt med en bra balans mellan
de olika upplåtelseformerna.
– Faktum är att 10 procent av Norrköpings
befolkning bor i en HSB-lägenhet.
Och tittar man på enbart flerbostadshus
så är siffran hela 17 procent. Så ingen
torde kunna ifrågasätta att vi är en både
stor, stark och stabil byggherre, avslutar
Per Nordin med ett leende.