Alla Svanenmärkta småhus i Vega sålda

NCC HaningeNCC:s nya Svanenmärkta
småhus är en succé. De första
lanserades för ett par år sedan
och de 49 nya kedjehus, parhus
och radhus som byggts
i Vega i Haninge är sålda.
– Med Svanenmärkta hus
har vi både utmanat oss själva
och förnyat byggbranschen,
säger Jenny Winblad, hållbarhetsansvarig
NCC Haningeför NCC Boende.

Husen har liten påverkan på miljö, klimat
och hälsa tack vare sunda material
och mycket låg energianvändning
och företagets ambition är att successivt
bygga allt fler Svanenmärkta småhus.
Ett Svanenmärkt hus måste uppfylla en
mängd hårt ställda miljö-, funktions- och
kvalitetskrav när det gäller energi, material
och byggprocess. Det innebär att huset
är energisnålt med låg klimatpåverkan,
att byggmaterialet är kontrollerat och
innehåller så lite miljö- och hälso skadliga
ämnen som möjligt. Huset byggs med totalentreprenad
och har strikta rutiner för
bygget, vilket gör att huset har hög kvalitet
och en sund inomhusmiljö.
– Våra stränga krav på kemikalier och
andra råvaror leder till att ett Svanenmärkt
hus även är ett bra val för hälsan,
säger Jenny Winblad.
De nya småhusen i Vega är i två plan
och har 5 rum och kök på 123–141 kvadratmeter.
Ytterväggarna har liggande
träpanel med vertikal fönstersättning
där varma färger som ockra möter kalla
naturfärger.
Invändigt är materialvalen genomgående
av hög kvalitet med till exempel
parkettgolv i ek som standard i alla rum
utom våtrum och hall som har klinkergolv.
Radiatorer på de övre planen och
golvvärme på de nedre planen.
– Det har verkligen hänt mycket på
det här området, men för att det ska fungera
måste alla led i byggkedjan ställa
upp, säger Jenny Winblad. Och det har
verkligen fungerat. Det är en annan tid
nu. Alla börjar bli medvetna om sin miljö
och alla vill ju skapa sig ett bättre liv.
– Svanenmärkningen har drivit på utbytet
av byggmaterialet och sänker
driftkostnaden för de boende.
– Husen i Vega har varit lätta att sälja,
säger Tomas Sandstedt, projektchef,
NCC Boende. De ligger bra till på ett
bra transportstråk från Stockholm söderut.
Många vill bo nära naturen för att det
känns sunt och då ställer de också krav
på att husen ska vara sunda.
– Vi ser Haninge som intressant för
vår verksamhet. Sedan tidigare tittar vi
på områden nära Vega, men även längre
ut mot Västerhaninge.
NCC