Människan i centrum i en levande stadskärna

Stadsliv i GävleDet grävs i gator och på trottoarer,
busshållplatser flyttas och
träd fälls. För att förstärka
stadslivet måste människan få
utrymme. En stadskärna måste
hållas levande. Det är också
målet för Gävle centrumplan.

Vi vill öka tillgängligheten, tryggheten
och attraktiviteten för människor
i stan, säger Lo Lennartsson, landskapsarkitekt
på Samhällsbyggnad Gävle. Det
ska vara lätt och tryggt att röra sig i centrum
och det ska vara lätt att ta sig till och
från centrum.
Samtidigt som en stad växer med nya
bostäder på nya områden måste också
blicken finnas kvar på stadens centrum.
Gator och trottoarer slits, stadsdelar som
förr användes flitigt kan ha fått färre besökare,
nya stråk uppstår – samtidigt som vi
har blivit allt mer miljömedvetna. Idag ska
både bilar, kollektivtrafik, gångtrafikanter
och cyklister samsas i gaturummet.

Ett stadsliv dygnet runt, året om kräver
bland annat fler centrumbostäder, fler publika
bottenvåningar, trivsamma gångoch
cykelstråk, flexibla mötesplatser,
omtanke kring hur stadskärnan används
under olika årstider och fler upplevelser.
Men stadsdelarna kräver också ett samband.
Att torg och stråk hänger ihop, att
till exempel Stortorget och Söder kopplas
ihop bättre via Slottstorget, att Gävle centralstation
och Stortorget kopplas ihop
bättre, att stadskärnan har goda kopplingar
till exempelvis högskolan, Strömvallen,
konserthuset, sjukhuset, Boulognern,
Gavlehov och Gasklockorna.
Livet i staden – människor och möten,
upplevelser och aktiviteter, är vad som
gör stadskärnan attraktiv och inspirerande.
Allt som kan underlätta och utveckla
stadslivet är betydelsefullt.
De flesta Gävlebor bor inte inne i staden,
men allt fler gör det, och nästan alla
använder den.
När Gävle växer ökar också trycket
och förväntningarna på stadskärnan.
Det är därför det grävs i gator och på
trottoarer, busshållplatser flyttas, träd
fälls och nya planteras.

TEXT: ANDERS OLOW

FOTO: ALBIN BOGREN OCH KARAVAN LANDSKAPSARKITEKTER