Kuststaden Trelleborg– nu vänder vi framsidan mot havet

Kuststaden TrelleborgTrelleborg har länge varit den typiska
hamnstaden, en port mot kontinenten. Det
ska vi vara även i fortsättningen. Men nu
öppnar vi upp för kuststaden Trelleborg.
Hamnen flyttar en bit österut och på det
gamla hamnområdet som frigörs planeras
attraktiva bostäder och fina strandpromenader.
Trelleborg vänder framsidan mot havet
och centrum växer ut mot vattnet.
Den nya persontågsförbindelsen mot
Malmö som invigs i december, innebär stora
förändringar. Det har visat sig, bland annat
i Skåne, att städer som fått effektivare
och bättre tågförbindelser expanderar i
snabbare takt. Det är något som jag är övertygad
om kommer att hända även för
Trelleborgs del. För oss innebär det att ett
antal närbelägna städer kan nås utan byten.
Även förbindelsen med Köpenhamn kommer
att gå snabbare.

De flesta som idag pendlar bor i
Trelleborg och arbetar i Malmö – men även
det omvända tror jag kommer att öka. Vi
ser gärna att fler entreprenörer och företagare
etablerar sig i kommunen. Nästa år
flyttar Region Skånes Rättspsykiatriskt
Centrum från Malmö till Trelleborg, vilket
leder till ett stort antal nya arbetsplatser.
Målsättningen är 50 000 invånare i
Trelleborg år 2028 – från nuvarande drygt
43 000. Förutom havsnära bostäder förtätar
vi i stadens centrala delar där det blir blandad
bebyggelse utan att vi behöver röra
några parker eller grönområden. Här finns
obebyggda ytor som lämpar sig bra för både
bostäder, affärslokaler, caféer och restauranger
– något som kommer att bidra till
en levande stadskärna.
Ska målet kunna nås behöver biltrafiken
minskas till förmån för mer hållbara transportsätt.

I Trelleborg har man traditionellt tagit bilen,
även kortare sträckor. För att kunna
växa på ett hållbart sätt behöver vi alternativ
till bilen. Därför bygger vi ut kollektivtrafiken,
och inte minst möjligheterna att ta
sig fram med cykel på ett säkert sätt genom
breda och säkra cykelbanor.
När det gäller kommunens närhet till havet
så finns mycket mer att utveckla. Här
finns tre mil stränder med många kilometer
fin vit sandstrand. Trelleborg har ju aldrig
varit den naturliga bad- och turistorten,
snarare en klassisk industristad. Men det är
en bild som radikalt håller på att förändras,
och vi satsar nu stort på att bli kända som
kuststaden Trelleborg.

Att få bo i en levande småstad med närhet
till kontinenten och hela Öresundsregionen
innebär livskvalitet för mig.
Båtar går varje dag till och från Tyskland
och Polen. Dessutom har vi nära till
Malmö Airport och Copenhagen Airport.
I den här tidningsbilagan kan du läsa
om hur vi planerar för den nya kuststaden,
där vi bokstavligt talat nu vänder framsidan
mot havet.

Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande