Kungsleden- ett av Sveriges ledande fastighetsbolag Vi är i Västerås för att stanna

 

KungsledenKUNGSLEDEN ÄR ett av Sveriges större fastighetsbolag med fokus på
kommersiella lokaler, och det särklass största i Västerås med en stor del
av ABB:s tidigare bestånd som bas.
– Vi äger och förvaltar sedan några
år tillbaka två större områden i
Västerås och vi är definitivt här
för att stanna, säger Mats Eriksson,
regionchef för Kungs ledens
fastighetsbestånd i Mälardalen som inkluderar
Västerås, Eskilstuna och Örebro.
Det handlar om välkända Finnslätten. Ett
enormt stort verksamhetsområde nära och med
snabb tillgänglighet ut mot E18. Storleksmässigt
kan Finnslätten snarare beskrivas som
en stadsdel, där ABB hyr drygt hälften av den
totala lokalytan på 238 000 kvm, varav 110 000
kvm är kontor. Här huserar stora jättar tillsammans
med småföretag.
– Många är på ett eller annat sätt kopplade till
ABB, både som underleverantörer och på annat
sätt. Men här finns samtidigt en stor bredd i fråga
om branschtillhörighet, något vi har som målsättning
att utveckla mer, säger Mats Eriksson.

Den andra stora delen i Kungsledens fastighetsbestånd
i staden ligger mitt i City och omfattar
drygt 150 000 kvm. Här handlar det om
välkända kvarter med ABB:s gamla huvudkontor
Ottar i spetsen. Dessutom nästan lika välkända
Melker och Mimer, och sedan några månader
tillbaka även Skrapan, Västerås kanske
mest kända byggnad.
– Vi är som sagt i Västerås för att stanna. Av
våra totalt åtta större fastighetskluster i landet
finns två här i Västerås. Det är med andra ord en
i högsta grad prioriterad marknad för oss, betonar
Mats Eriksson, som inte är främmande för
ytterligare förvärv som kan stärka det befintliga
beståndet.
Att samla fastigheter i kluster medför fördelar
för både fastighetsägaren och hyresgästen,
bland annat genom ett effektivare förvaltningsarbete
samt en ökad flexibilitet i lokal- och serviceutbudet.
Framåt är den stora frågan annars
hur de två klustren ska utvecklas på 5–10 års
sikt med fokus på ökad servicegrad. I synnerhet
Finnslätten där Kungsleden själv levererar all el
och kyla, även ansvarar för underhåll av 5 km
gator, 2,5 km gång- och cykelväg och 22 parkeringsplatser
med totalt 2 500 p-platser.
– Det är redan idag en levande stadsdel, överraskande
lummigt och grönt, inte alls ett område
dominerat av betong och asfalt som man
kanske vanligtvis förknippar med industriområden,
säger Thomas Wallin, ansvarig förvaltare
för Finnslättenområdet.
Viss service finns visserligen, bland annat
frisör, lunchrestaurang och företagshälsovård,
men Kungsledens ambition är att utifrån hyresgästernas
behov och önskemål komplettera med
mer handel och service.
Att utveckla citykvarteren är också högaktuellt.
Läget mitt i centrala Västerås, mitt emot
centralstation kan knappast bli bättre. Här kan
det bli fråga om att förtäta med nya byggnader
för kontor och handel. Mats Eriksson öppnar
även dörren på glänt för bostäder.

I det pågående planeringsarbetet att utveckla
stationsområdet, som Västerås stad leder, deltar
Kungsleden som en självklar partner tillsammans
med övriga aktörer.
– Det är ett jätteviktigt projekt för hela
Västerås. Det handlar ju delvis om ny bebyggelse
men också om förbättrade kommunikationer.
För oss som fastighetsägare är det en stor angelägenhet.
Det gäller givetvis även våra hyresgäster,
både befintliga och nya, säger Mats
Eriksson.

Efter att under ganska många år ha arbetat
med fastigheter på andra håll är Mats nu tillbaka
i Västerås där han en gång började. En stad
han känner väl och där det hänt så enormt
mycket under de senaste 15 åren. Hela Västerås
har vänts mot vattnet med ett fantastiskt utbud
av Mälarnära bostäder. Även näringslivet har
haft en stark utveckling med en helt annan
bredd än tidigare.
– Det är fantastiskt roligt och spännande. Det
känns väldigt stimulerande att kunna erbjuda
vårt stora fastighetsbestånd, med så otroligt
många olika typer av lokaler.