Jätteintresse att satsa i Mölndal Tala om dragningskraft

De flesta byggkranarna är nu
borta. Efter en lång och intensiv
process är den gigantiska
omvandlingen av Mölndals innerstad
nu inne på slutspurten.

Trots att ett par kvarter ännu återstår,
är det ingen tvekan om att det primära
målet redan har uppnåtts, att skapa en
levande, varm, trygg och trivsam stadskärna.
– Vi ser att det vi eftersträvade har
förverkligats. De viktigaste byggklossarna
för att skapa innerstadskänsla är nu på
plats. Vi har nu en förtätad och attraktiv
stadsmiljö med folkliv och rörelse i
ögonhöjd. En centrummiljö att vara stolta
över, det som Mölndalsborna väntat
och längtat efter under så många år. Det
känns fantastiskt att nu gå runt här och
se hur fint det har blivit.
Det säger stadsbyggnadschefen Björn
Marklund, som varit med under hela resan.
Vi flanerar utefter Brogatan, upp
mot Ulla Jacobssons plats och tar sedan
ett varv i gallerian. Det är lunchtid med
mycket folk i rörelse. Innerstaden har nu
ett imponerande utbud av matställen och
fler är på gång utefter Bergmansgatan.
– Det är nu inte bara betydligt fler bostäder,
utan också ett stort tillskott av
nya arbetsplatser, både här i innerstaden
och i dess närhet. Och mer blir det när
nästa stora projekt drar i gång.

Det Björn Marklund syftar på är kvarteret
Kungsfisken intill Knutpunkt
Mölndalsbro. Ett kontorshus med 17 våningar
samt ett lägre med 15 våningar
intill. I gatuplanet planeras för butiker,
restauranger och caféer.
– Kungsfisken blir ännu ett landmärke
som visar vägen till Mölndals Innerstad,
säger Björn Marklund och skrattar.
Det ena har gett det andra, påpekar
han. I dag kan man verkligen tala om
Mölndals dragningskraft.
Bostadsbyggandet fortsätter snurra på
som hittills. Någon inbromsning som i
Stockholm är det inte fråga om. Planerna
fullföljs. Inte undra på att stadsbyggnadschefen
är nöjd. Vi slår oss ner på ett
café, medan han fortsätter att berätta:
– Det är ett otroligt momentum. Investerare
står bokstavligen på kö att satsa
här. Att vi ligger bra till logistikmässigt är
väl ingen nyhet direkt, men just nu ser vi
ett större intresse att etablera verksamhet
än kanske någonsin tidigare.

Björn Marklund nämner flera stadsbyggnadsprojekt
som sammantaget bidrar
till en mer förtätad stad. ”Till komplettering
i mellanrummen”, som han säger.
Projekt både under planering, som det internationella
innovationsklustret GoCo
vid AstraZencas forskningsanläggning
och flera andra redan påbörjade, som bara
fortsätter att växa och utvecklas.
Inte minst omvandlingen av
Krokslätts fabriker, där Petter Stordalens
22 våningar höga hotell nu byggs. I området
finns även planer för ytterligare
kontor och bostäder. Detsamma gäller
den helt nya stadsdelen Pedagogen Park.
– På sikt kommer självklart även
Forsåker att påtagligt påverka Mölndals
stadsbild med syftet att skapa levande innerstadsmiljöer
på båda sidor om
Mölndalsbron. Att Forsåker utnämnts till
Sveriges hetaste byggprojekt tre år i rad
säger väl något om projektets dignitet,
påpekar Björn Marklund.
– Vi måste självklart också nämna
Trafikverkets besked att den planerade
höghastighetsbanan mellan Göteborg och
Stockholm får ett stopp här i Mölndal, vilket
innebär direkttåg både till Stockholm
och till Landvetters flygplats. Blir det av så
är det en fantastisk möjlighet för Mölndal,
inte bara kommunikationsmässigt.
Med en kommande ny station ges unika
möjligheter att knyta ihop Mölndals
båda ”halvor” till en helhetsupplevelse.
Nu handlar det om att utreda hur
Mölndals stad på bästa sätt kan ta vara
på den här unika chansen.
– Samtidigt måste man inse att expansion
innebär stora utmaningar. Tillväxt
med fler invånare förutsätter fler skolor
och förskolor, nya äldreboenden, nya
idrottsanläggningar och så vidare. Det är
lätt att glömma när man är inspirerad och
talar om framtida möjligheter, tillväxt
och utveckling, avslutar Björn Marklund.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm