KRISTINEHAMN MITT I KRYSSET

KRISTINEHAMN hamnenKristinehamns strategiska läge mitt emellan Stockholm och Oslo, och med en av Vänerns modernaste hamnar, gör att kommunen nu rankas som ett av Sveriges 25 bästa logistiska lägen.

Vårt läge är unikt ur logistisk synpunkt, säger Conny Wolbe som är kommunens samhällsplanerare. E18 passerar Kristinehamn, liksom järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Dessutom har vi Riksväg 26, mellan Halmstad och Mora, som går via Kristinehamn. Sedan 2012 är även järnvägen från Kristinehamn till Nykroppa med anslutning till Bergslagsbanan mellan Kil – Falun – Gävle elektrifierad.
År 2007 påbörjades en omfattande utbyggnad och modernisering av hamnen. Senaste utbyggnaden innebär en utökad terminalyta om 26 000 kvadratmeter och ett separat industrispår.

Kommunens läge och den nya hamnkapaciteten har resulterat i att Kristinehamn nu rankas som ett av Sveriges 25 bästa logistiska lägen.

KRISTINEHAMN Conny Wolbe är kommunens samhällsplanerare, här i hamnen tillsammans med hamnchefen Carl-Erik Holmlin.

Hamnen har nu moderna multimodala terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Här kan sjöfart, tåg och vägnät samverka när det gäller omlastning, stuveri, spedition och klarering. 

Tack vare kommunens hamn öppnas en transportkedja ända från Hallsberg via Värmlandsbanan, eller från Borlänge via Bergslagsbanan/Inlandsbanan ut till Europas viktigaste lasthamnar. Nu finns dessutom förutsättningar för en utbyggd och effektiv hantering av containers.

 

KRISTINEHAMN MITT I KRYSSET!– Vi har ju en lång historia när det gäller transporter och hantering av gods, säger Conny Wolbe och syftar på järntransporterna i äldre tider från Bergslagen ner till utskeppningshamnen i Kristinehamn. Vi har faktiskt finslipat de logistiska möjligheterna ända sedan 1600-talet.

– Utvecklingen av hamnen ger ökade möjligheter för de företag som redan finns här att utvecklas, och för nya att etablera sig, säger Conny Wolbe. Vår förhoppning är att kunna bli en alternativ containerhamn.
Från Göteborg måste godset fraktas med bil eller på järnväg upp genom landet. Kommer godset till Kristinehamn och omlastas här så slipper man de långa landsträckorna med betydande kapacitetsproblem ju närmare Göteborg man kommer.

Foto: John Persson