Ny spårväg och nya vägar ryggraden i utbyggnaden

En väl fungerande infrastruktur
är grunden för nya bostäder och
stadsdelar.
I Huddinge planeras nu för
både Spårväg Syd och Tvärförbindelse
Södertörn.

Infrastruktur kan närmast beskrivas som
ryggraden för ett fungerande samhälle.
Samtidigt är det en kostsam investering.
När Huddinge förra våren fick klartecken för
Spårväg Syd var det en gemensam överenskommelse
mellan kommunen, Stockholms
stad,landstinget och staten. Avtalet omfattar,
förutom den 17 km långa spårvägen, cirka
18 500 bostäder i Flemingsberg, Masmo,
Vårby, Kungens kurva och Segeltorp och utbyggnad
av cykelvägar i anslutning till spårvägens
sträckning. Den totala kostnaden för
spårvägen beräknas till 4,2 miljarder, där
Huddinge kommun står för 808 miljoner.
Spårväg syd knyter ihop tvärförbindelserna
i södra Stockholmsregionen och ger invånarna
bättre möjligheter att resa kollektivt.
Inte minst eftersom den knyter ihop de två
regionala stadskärnorna Kungens kurva och
Flemingsberg. Tillsammans med Förbifart
Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn
skapar satsningarna en unikt god grund för
tillväxt.

Tvärförbindelse Södertörn är en cirka
20 kilometer ny sträckning av väg 259 som
ska gå från E4/E20 vid Kungens kurva, via
Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats
Jordbro i Haninge och förbinder därmed
E4/E20 med Nynäsvägen. På det sättet
knyts flera av Stockholmsregionens stadskärnor
samman – Kungens kurva/Skärholmen,
Flemingsberg och Haninge centrum.
Byggstart blir tidigast 2021 och vägen
beräknas ta åtta år att bygga. En gång- och
cykelväg längs sträckan ingår också i
projektet.I Flemingsberg möter pendel- och
regiontrafiken de nationella tåglinjerna,
spårväg och bussar i ett resecentrum för
närmare 600 000 resenärer år 2030.

Trafikverkets vägprojekt E4 Förbifart
Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn
kommer att skapa helt nya förutsättningar
för resandet i regionen. Vårbybron (E4/
E20) strax söder om Kungens kurva kommer
till exempel inte att räcka till när de två
nya vägarna möts i området. Bron riskerar
att bli en flaskhals som orsakar köer.
Därför undersöker Trafikverket just nu
om den befintliga bron kan byggas om eller
om det behövs byggas en helt ny bro.
I dag är det tre körfält i vardera riktningen
men i framtiden behövs minst två körfält
till för att trafiken ska flyta, säger Alexandra
Stassais Söderblom, projektchef för
Tvärförbindelse Södertörn.
Den nya utformningen av bron ska vara
klar till 2026, då Förbifart Stockholm beräknas
öppna för trafik. Tvärförbindelse
Södertörn planeras öppna några år senare.
– Vi har en tight tidplan. Jag räknar med
att Trafikverket kan ta ett beslut om hur vi
ska göra med bron i Vårby under hösten
2018, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Text: Anders Olow