Konstens viktiga roll i den växande staden

 

Offentlig konst StockholmEtt stort utbud av offentlig
konst är väl en självklarhet
i varje stad med
kulturell självaktning? I
takt med att Stockholm
växer ser vi också nya
verk ta plats i våra parker,
på gator och torg
men också på skolor och
äldreboenden.

Vi har en av landets största
konstsamlingar. Vår uppgift
är att förnya den och
samtidigt vidmakthålla en
hundraårig tradition av att ge stockholmarna
den allra bästa konsten, säger
Mårten Castenfors, chef för Stockholm
konst, den del av Stockholms stad som
arbetar med ny offentlig gestaltning.

Nu när staden växer, hänger
Stockholm som konststad med i
samma takt?
– Både ja, och nej! Vi har enprocentregeln
fastslagen 1963, som säger
att en procent av varje byggbudget
vid ny-, om- och tillbyggnad ska
avsättas för konstnärlig gestaltning.
Det når vi inte upp till och har inte
gjort på länge. Här har vi en pedagogisk
uppgift att förklara konstens
betydelse för stockholmarnas välbefinnande
för dem som planerar och
genomför våra byggen.
– Men det går definitivt åt rätt
håll. För åtta år sedan när den nuvarande
organisationen Stockholm
konst inrättades hade vi cirka 13 nya
konstprojekt på gång samtidigt, nu
är vi uppe i 90. Framförallt finns det
en stark vilja från stadens olika bolag
och förvaltningar att jobba med
konst, så det är en klar förbättring.

Hur jobbar ni vid nybyggnation,
till exempel en ny stadsdel som
Norra Djurgårdsstaden?
– Parallellt med stadsplaneringen
tar vi fram ett konstprogram. Helst
vill vi in så tidigt som möjligt. Vi vill
inte bara slänga ut en massa grejer,
sminka och dekorera i efterhand. Det
handlar om att förstärka olika platser
utifrån områdets karaktär och att ge
verkliga avtryck från vår egen tid. När
det gäller just Norra Djurgårdsstaden
är de olika konstnärerna självklart väl
medvetna om områdets historia med
sina berömda gasklockor och har även
beaktat det i sina verk. Men det betyder
ju inte att konstverken därför är
utformade som gasklockor.
– Bland konstverken finns Gunilla
Klingbergs jättefina gångstråk som binder
samman Hjorthagen med den nya
bebyggelsen, en 700 meter lång mönstrad
gång- och cykelväg i svart granit,
Vardagslivets Gång. Här kan man verkligen
tala om konst med funktion, avslutar
Mårten Castenfors.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Lennart Johansson