Fibernätet växer med Stockholm

 

StokabTROTS ATT DET operatörsneutrala
fi bernätet är världens
största öppna nät, fortsätter
Stockholms stad att bygga ut det.
Både för att Stockholm växer och
för att behoven ökar.

Efter att ha byggt ut fibernätet till
90 procent av hushållen i Stockholm,
fortsätter utbyggnaden för fullt.
Dels till nya exploateringsområden, och
dels till industriområden i ytterstaden.
– Det ska vara lika enkelt att vara företagare
i Rågsved och Vinsta, som vid
Stureplan eller Kista, säger Lars Gustavson,
projektledare för nätutbyggnaden.
Skälet till fiberutbyggnaden är flera.
Såväl hushåll som företag efterfrågar i
allt högre utsträckning driftsäker uppkoppling
med hög kapacitet. Fiber är
den enda tekniken som klarar detta. Ett
väl utbyggt fibernät är också en förutsättning
för all mobil kommunikation
och alla de ”gröna” it-lösningar som behövs
för att Stockholm ska kunna vara
en fossilbränslefri stad till år 2040.
En spännande utveckling sker nu inom
området ”smart city”. Här satsar
Stockholm extra hårt i Norra Djurgårdsstaden,
i Grow Smarter-projektet i Årsta
och i Kista med Urban ICT Arena.
– I stadsmiljön bygger detta på användning
av en mängd olika smarta
tjänster, exempelvis trafikstyrning i realtid,
mätning av luftkvalitet, automatiska
system för underhåll av gator, behov av
tömning av papperskorgar etc, berättar
Anders Broberg, informationschef för
Stokab.

STOKABINOMHUS HANDLAR det om möjligheten
att leverera så kallade välfärdstjänster,
exempelvis hemsjukvård och
omsorgstjänster, på ett säkert sätt. Säkert
utifrån både integritets- och teknikaspekten.
Förutsättningen för den här
typen av tjänster är fiber ända fram till
bostaden varför krav om detta finns för
de som bygger i Norra Djurgårdsstaden.
Redan idag har den samhällsekonomiska
vinsten av nätet beräknats till
minst 16 miljarder kronor, dvs minst tre
gånger investeringen, enligt forskningsinstitutet
Acreo Swedish ICT. Vinsten
består bland annat i fler jobb, ökat fastighetsvärde
och lägre bredbandspriser.
Nätet har möjliggjort att konkurrens
skapats med ett stort utbud av tjänster,
valmöjligheter och i ett internationellt
perspektiv låga priser för hushåll och företag.
Eftersom nätet byggts ut successivt
i över 20 år och hyrs ut, har nätet
kunnat byggas på marknadsmässiga
villkor.