Levande centrum– en hjärtesak

Levande centrum HalmstadEtt levande och attraktivt centrum, det är visionen för projektet
Stadens Hjärta. Just nu pågår en mängd åtgärder för att utveckla
centrum. Alltifrån ombyggnad och utsmyckning av Storgatan – till ett
mer ombonat och grönt Stora torg.

Sapna Billengren Lindström är projektadministratör
på samhällsbyggnadskontoret,
Halmstads kommun och arbetar med projektet
Stadens Hjärta.
– I höstas bjöd vi in till workshop med
fastighetsägare, butiksägare, kommunala
tjänstemän, politiker och andra som är berörda
av centrumutvecklingen. Här kom det upp ett
antal åtgärder som både på kort och på lång
sikt ska kunna göra Stora torg och centrum
Stadens hjärta i Halmstadännu mer attraktivt och levande. De åtgärder
som görs nu är en utvidgning av torgets mathörna,
dessutom blir det fler sittplatser runt
torget – ledordet är flexibilitet. Det ska lätt
kunna möbleras om och ändras till nästa sommar
om det finns behov för det.

Många tycker det är trist att de stora pilarna
på torget inte får vara kvar. Vad
säger du om det?
– Det är tråkigt att de inte får vara kvar. Men
de står ovanför torgets underjordiska garage,
vilket de inte mår bra av. Rotsystemen lyfter
gatstenen på torget och har orsakat olyckor.
Istället ska kärl med träd och annan grönska
planteras ut som kommer att göra torget ännu
grönare och mer ombonat än vad det är idag.
Invigning av det ”nya” torget sker 23 juni.
När det gäller Storgatan – sträckan Brogatan
ner till Norre port som är gågata – så har kommunen
tillsammans med fastighetsägarna kommit
överens om en avsiktsförklaring. Detta
innebär att fastighetsägarna åtar sig att ingå i
en utsmyckningsgrupp som ska bidra med
”attraktionshöjande mervärden”, vilket till exempel
kan betyda konst och lekytor för barn.
Kommunen har för sin del avsatt 12,5 miljoner
för ombyggnad av gatan.
– Planerna är att skapa tre separata zoner, en
för fotgängare och cyklister, en för uteserveringar
och den tredje zonen för övrig möblering,
berättar Sapna Billengren Lindström. Hela
stråket ska därmed bli mer attraktivt och
öppna upp för tydlighet och tillgänglighet.

Under lång tid har regionbussterminal, järnvägsstation
och stadsbussterminal funnits på
olika platser. Halmstads resecentrum blir snart
den gemensamma knutpunkten för all kollektivtrafik.
Resecentrumet byggs i tre steg där första
etappen redan är genomförd med ny regionalbussterminal
och gångbro över järnvägsspåren.
Nästa etapp startar i augusti 2016 då stadsbussarnas
hållplatser får nya lägen utmed Laholmsvägen,
där det också byggs en gångbro. När
etapp tre blir verklighet med utbyggd bangård,
bredare plattformar och ny resecentrumutbyggnad,
är oklart eftersom det kräver nationell finansiering
där beslut ännu inte är tagna.
Text: Anders Post
Foto: Patrik Leonardsson