Klimatkompensati on ger resultat

KlimatkompensationSedan införandet av intern klimatkompensati
on har Landstinget Västernorrland
minskat flygresorna till Stockholm
med 80 procent och antalet resor med
kollektivtrafiken har ökat med 350
procent.
Landstingets mål för tjänsteresor var att
halvera koldioxidutsläppen till 2014.
Trenden var dock att både fl ygresorna
och bilresandet ökade och kollektivtrafi
kresorna stod kvar och stampade på
samma låga nivå. Frågan var om målet
var för tufft och om det skulle slopas.
Uppdrag gavs under 2012 att ta
fram ett åtgärdspaket för att nå målet.
Landstingsstyrelsen beslutade sedan
att från 2013 införa en modell med intern
klimatkompensation där ett extra
klimatpåslag skulle läggas på fl ygresor
till Stockholm samt bilresor i tjänsten.
Pengarna samlas på ett klimatkonto som
fi nansierar tjänsteresor med kollektivtrafi
ken i regionen.
– Det innebär att om jag väljer att
ta bilen från Härnösand till mitt möte i
Örnsköldsvik så kommer en saltad räkning,
fyra kronor extra per mil. Väljer
jag att resa med kollektivtrafi ken så blir
det gratis för arbetsplatsen, berättar Olle
Bertilsson, miljöchef vid landstinget.
Som en utveckling startar nu samverkansprojektet
Hållbara resor i Västernorrland.
Projektet innefattar elva
offentliga organisationer i länet. Genom
de regionala strukturfonderna har en projektbudget
om 44 miljoner beviljats för
att skapa förutsättningar för de anställda
att resa på ett mer hållbart sätt.
Projektet ska pågå under tre år och
arbeta med organisationernas egna anställdas
resor i tjänsten samt till och från
arbetet. Tio reserådgivare har anställts i
organisationerna för att arbeta med beteendepåverkan
och kampanjer.
Projektet innefattar också investeringar
i cykelgarage, cykelbanor och
distansmötesteknik. Målet är öka antalet
resor med kollektivtrafi ken samt gång
och cykel, minska klimatpåverkan och
förbättra folkhälsan.
– Tillsammans har vi 27 000 anställda.
Det innebär över 50 000 resor varje dag
för att vi ska ta sig till och från jobbet. I
tjänsten reser vi för 500 miljoner under
tre år. Det fi nns både pengar, tid och
miljö att spara i detta, säger Emilia Rapp,
projektledare för Hållbara resor.

SHARE
Previous articleBra båtkommun tar grepp om miljön
Next article