Katrineholm växer vidare som ett av landets ledande logistik centrum

Anders ThörnströmLogistikfastighetsbolaget
Catena står i startgroparna att intill
sin befintliga logistikfastighet vid
Katrineholms Logistikcentrum,
bygga ytterligare två. Den första
på 10 000 kvadratmeter med
inflyttning redan nästa vår.

Katrineholms kombiterminal
har ett av landets bästa lägen
för stora godsflöden och är
därför av naturliga skäl en av
landets mest flitigt använda.
– Det är också anledningen varför vi valt att
fortsätta vår satsning med nya logistikfastigheter
just där, säger Catenas vd Gustaf Hermelin.
Bolaget som är ett av landets ledande
fastighetsbolag i fråga om utveckling av effektiva
logistikanläggningar började sin
etablering i Katrineholm 2009, då i ett gemensamt
bolag med kommunen. Som en
del i den under våren genomförda affären
köper Catena resterande 49 procent av aktierna
i det samägda bolaget.

– Vi är naturligtvis väldigt glada att Catena
väljer att bygga vidare här i Katrineholm. Det
betyder väldigt mycket både i fråga om arbetstillfällen
och nyetablering av företag.
Samtidigt ser vi det som ett bevis på vår styrka
med i det närmaste obegränsade expansionsmöjligheter,
säger Anders Thörnström,
projektchef för Katrineholms Logistikcentrum.
Och det gäller både själva godshanteringen
med omlastning mellan järnväg och
trailers och inte minst mark för fortsatt utbyggnad
av lagerhantering.
Redan idag pågår full trafik sex dagar i
veckan tur och retur till Ruhrområdet i
Tyskland, dagligen 30 järnvägsvagnar med
godscontainrar som först sprids i
Stockholm-Mälardalen för att sedan transporteras
tillbaka med gods till Tyskland.
Dessutom sker godstrafik tur och retur fyra
dagar i veckan till Göteborgs hamn, ett
samarbete som innebär att Katrineholms
Logistikcentrum i praktiken är en del av
hamnverksamheten.
– Det som framförallt talar för oss är vårt
närmast unika läge i landet, mitt i
Mälardalen, där Katrineholm är knutpunkten
för två stambanor. Med tåg tar det bara
55 minuter till Stockholm, två timmar till
Göteborg och tre och en halv till Malmö,
säger Anders Thörnström.

Det innebär, poängterar han, att kommunen
med sin kombiterminal har tillgång till
de stora godsflödena i Sverige och närhet
till en tredjedel av Sveriges befolkning.
– Samtidigt måste man vara medveten om
att en fullt utbyggd kombiterminal kräver
stora satsningar som tar lång tid att genomföra.
Volymerna har ökat stadigt för varje år
och en sak är säker, godstrafik på järnväg
kommer att öka mer och mer, inte minst av
miljöskäl, menar Anders Thörnström, och
räknar därför med ett starkt uppsving under
det närmaste decenniet, något Catenas vd
Gustaf Hermelin håller med om.
– Ja, vi ser ju en stark ökning av godsflöden
till och från Katrineholm. Och för oss
som fastighetsbolag handlar det förstås om
ett ökat behov av moderna logistiklokaler.
Det är som sagt grundorsaken till vårt förvärv
och vår stärkta position i Katrineholm
samtidigt som det ger oss utrymme att växa
inför framtida etableringar, säger Gustaf
Hermelin, som också lyfter fördelen med
läget, inte allt för nära de stora städerna.
I synnerhet när det gäller hantering av
stora mängder skrymmande gods som stålbalkar,
virke och pappersbalar.
– Om man då som i Katrineholms fall har
stora markytor att erbjuda och det till ett
förhållandevis bra pris, är det givetvis en
stor fördel, avslutar han.