Skanska – samhällbyggare med social hållbarhet i fokus

Det fanns en tid då byggbolag
”bara” byggde hus och bostäder
och andra tog hand om livet i
och kring dem efteråt. I dag är
det inte så.
– Vi är samhällsbyggare och
gärna med som förlängd arm för
att uppfylla stadens mer övergripande
mål för ett område, säger
Dagmar Gormsen, utvecklingsledare
inom Skanska för
social hållbarhet.

Social hållbarhet är branschens
”buzzword” och nu omvandlar
Skanska det till vardaglig verklighet genom
att integrera värderingarna i företagets
affärsplan.
– Vi ska göra affärer som också skapar
värde i samhället, säger Dagmar Gormsen.
Det här är ingen fernissa på ytan.
Skanska deltar nu i två pilotprojekt
tillsammans med Malmö stads fastighetskontor
med just det här totala perspektivet.
Det ena på Botildenborg i södra delen
av Rosengård, det andra i Västra
hamnen. Botildenborg blir en del av det
förtätade Rosengård, och här planerar
BoKlok (Skanska och IKEAs gemensamma
boendekoncept), 41 radhus. BoKlok
har som grundläggande idé att bygga så
att människor med vanliga plånböcker
har råd att bo.
– Vi har suttit i flera workshops och
möten tillsammans med Malmö stad för
att förstå vilka behov som finns här förutom
själva bostaden i sig. Vad är Malmös
mål med det här området och hur kan vi
som byggbolag vara en del i det målet?
Det kan till exempel handla om att ge
unga i Rosengård en möjlighet till kvalificerad
praktik här under tiden bygget pågår
hos någon av hantverkarna eller på
kontoret. Många unga vet inte så mycket
om alla de yrkeskategorier som är inblandade
i en byggprocess.
Vi planerar också för att elever från
första klass ska få följa vårt byggarbete så
att de lär känna sin omgivning och upptäcker
sin stadsdel.

Skanska har också utbildat ett antal
ungdomar i Rosengård om vad en bostadsrätt
är så att de sedan kunde knacka
dörr i sitt grannskap och sprida sin kunskap
vidare. Den kunskapen är inte given
bland människor med en helt annan bakgrund
och kultur.
I Skanskas projekt Sjösättningen i
Västra Hamnen har man också ingått sociala
klausuler med Malmö stad, åtaganden
som omfattar både byggtiden och
förvaltningstiden efter. I just det här avtalet
finns ett mångfaldsperspektiv.
– Samma grundidé, men andra förutsättningar,
säger Dagmar Gormsen.
Här samarbetar Skanska med bland
andra Yalla Trappan, ett kvinnokooperativ
vars mål är att skapa arbetstillfällen
och ge ökad ekonomisk självständighet
för utlandsfödda kvinnor som står långt
ifrån arbetsmarknaden.
– Vi planerar att ordna en lokal åt Yalla
Trappan så att de kan vara här och laga
mat, träffa nya människor och få nya
kunder i ett område de annars förmodligen
inte skulle haft kontakt med.
– Vi vill skapa stadsdelar och ett samhälle
med människans behov i centrum
och då måste vi veta vad de behoven är
och det kan vi bara göra tillsammans med
invånarna och den stad vi vill bo i.

Projektledare
som förverkligar
drömmar

”My Dream Now” har en vision:
Alla elever ska känna sitt värde
i samhället och hitta egna vägar
till jobb och drömmar. Det
är en vision som Skanska delar
och två av Skanskas projektledare
i Malmö är engagerade.
”My Dream Now” bygger upp samarbeten
med företag, skolor och kommuner
och prioriterar områden som
Tensta, Biskopsgården
och Rosengård,
där många unga saknar förebilder i arbetslivet,
samtidigt som de är en potential
att räkna med – om de bara får stöd
och uppbackning.
Jessica Andersson och Fredrik
Ribendahl arbetar båda som projektledare
på Skanska, men är också engagerade
i ”My Dream Now” genom projekt
Citadellstaden i Malmö, ett av 30 projekt
som har fått stöd från Skanskas sociala
fond. Fonden startade för drygt ett
år sedan, och stödet har gått till många
olika sorters initiativ, från större stadsutvecklingsprojekt
över extra språkstöd
för praktikanter till skolsamarbeten.

”My Dream Now” organiserar
klasscoachverksamhet
i högstadieklasser.
Idén är att stärka ungdomar att hitta
sina drömmar och att få vägledning
för att kunna förverkliga dem. Fyra
vuxna med olika yrkesbakgrund, så
kallade klasscoacher, träffar en klass fyra
gånger per år och samtalar med eleverna
för att guida dem i sin utveckling.
Jessica Andersson och Fredrik
Ribendahl träffade sin första klass tidigare
i höstas.
– Det känns givet att vi som en så
stor samhällsaktör också tar ett bredare
samhällsansvar, säger Jessica Andersson
som arbetat på Skanska i två år. Vi pratade
mycket om social hållbarhet redan
under min utbildning till stadsplanerare,
och jag sökte mig till Skanska för
jag visste att här tog man en sådan inställning
på allvar.
Men det handlar om så mycket mer
än att bara ge till andra, att arbeta med
social hållbarhet är en ömsesidig historia.
– Jag utvecklas samtidigt i min roll
som projektledare, och kommer att göra
ett bättre jobb ju mer jag lär mig om
både de människor och områden jag
ska planera bostäder för. Får jag insyn i
deras drömmar knyts allting ihop.