Ingen elev ska mobbas

SOLLENTUNA KOMMUN ska ha Sveriges bästa skola. Det minst sagt högt ställda målet sattes 2008. Sedan dess pågår ett målmedvetet arbete med just ”Sveriges bästa skola” i fokus. Det innehåller bland annat en framgångsrik antimobbningsmetod.

Sätter man upp mål måste man också definiera vad man menar. Målen måste dessutom vara mätbara, betonar Maria Stockhaus (M), kommunalråd med ansvar för förskola och grundskola.

Och här råder ingen tvekan, Sollentuna ska ha trygga elever där ingen mobbas, landets högsta meritvärde och samtliga elever i årskurs 9 ska ha minst godkänt i alla ämnen.
– Det finns säkert andra områden som är betydelsefulla, menar Maria Stockhaus, men vi har hållit oss till de här tre delmålen och kan nu konstatera att det verkligen gett resultat. Vi ser att tydliga mål tillsammans med långsiktighet och strukturerade insatser fungerar. Och det i sig ger oss inspiration att fortsätta.

FLERA INSATSER har uppmärksammats under de här åren, inte minst en massiv itsatsning, då tusentals datorer, läsplattor och andra tekniklösningar rullats ut i kommunens samtliga skolor. En extrasatsning på lärarlöner är en annan viktig åtgärd.

– Allt handlar om att med olika medel nå målet, bäst i Sverige. Och då är ju trivsel och trygghet en grundförutsättning, säger Maria Stockhaus och pekar på framgången med anti-mobbningsprogrammet Olweus, ett program som inriktas på att utveckla positiva kamratrelationer och att göra skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. De flesta skolorna i kommunen använder metoden.– Vi ställde som krav när vi började att

vi måste arbeta med en forskningsbaserad metod. Alla vill ha quick-fix-lösningar, men några sådana som fungerar finns inte. Det här är ett långsiktigt arbete, ett förhållningssätt som hela tiden, år efter år, måste hållas levande och där man aldrig är färdig, fortsätter Maria Stockhaus.

Olweusprogrammet går ut på att det är de vuxna på skolan som har ansvaret att stoppa mobbning och det gör de genom att ta tag i problem direkt när de uppstår. Det är med andra ord inte elevernas ansvar. Det är ganska vanligt, påpekar Maria Stockhaus, att barn och ungdomar upplever att de vuxna inte bryr sig. Att bli mobbad känns alltså som att bli sviken av vuxen världen och så får det inte vara.

– Vi är onekligen på rätt väg. Våra årliga elevenkäter visar att eleverna här i Sollentuna upplever att de vuxna i skolan verkligen bryr sig och att de tar tag i problemen när de uppstår. Och på de skolor som hållit på längst med antimobbningprogrammet har mobbningen minskat.

ANTALET ELEVER som utsatts för mobbning under en längre tid har halverats. Och det är jätteviktigt, betonar Maria Stockhaus.
– Det långsiktiga målet måste vara att komma ner till noll. Är man mobbad mer än ett år är risken stor att få men för livet. Kan vi förhindra det ger vi alltså våra barn och ungdomar bra förutsättningar för hela livet, på samma sätt som att vi hjälper dem att nå höga resultat.

Foto: Erik Mårtensson