Sollentuna International School, En skola där vi bryr oss – om alla

Sollentuna International School– Vi erbjuder den bästa möjliga utbildning för alla elever, varje skoldag, i en trygg, positiv och utmanande miljö.

Det säger Ingela Wall, rektor på Sollentuna International School, en centralt belägen kommunal grundskola, nära Sollentuna centrum. Skolan har för närvarande 240 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den startade 1998 och genomgick en större ombyggnad 2009.
– Vi har idag mycket fina och ändamålsenliga lokaler, välrustade specialsalar och funktionella klassrum med senaste tekniken. Precis som alla andra skolor här i Sollentuna är vi välrustade med datorer, Activeboards och så vidare. Från årskurs 4 har samtliga elever tillgång till egen dator.

Men det som verkligen utmärker Sollentuna International School är något helt annat, menar Ingela Wall. Som relativt ny rektor har hon kunnat se på verksamheten med den utomståendes ögon.
– Jag har aldrig på någon skola mött så många glada och vänliga barn och ungdomar. Det verkligen överraskade mig. Det är ju en relativt liten skola med den stora fördelen att vi kan lära känna varje elev. Vi arbetar för att alla vuxna direkt och kraftfullt ska agera mot all förekomst av mobbning. Det i sig skapar trygghet och bidrar i högsta grad till den lugna och harmoniska atmosfär som präglar den här skolan.
Inte så förvånande återspeglas det i både studiero och i elevernas resultat. Här kan Sollentuna International School ståta med näst högsta meritnivå bland Sollentunas samtliga skolor. Målsättningen för hela kommunen är ju Sveriges bästa skola, och det ställer vi oss helt bakom, betonar Ingela Wall.

– Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga utbildning och vi vill på alla sätt hjälpa varenda elev att lyckas optimalt utifrån sina förutsättningar. Här lyfter Ingela Wall fram sina medarbetare, skolans erfarna och erkänt skickliga lärare.
Att de spelar en stor roll säger sig självt. Ett flertal av dem har utöver den självklara behörigheten även
gymnasiekompetens och enstaka har dessutom disputerat inom sitt undervisningsområde.
Det gör att eleverna bland annat får med sig språkkunskaper utöver det vanliga. Här finns en uttalad språkprofil och på högstadiet är all undervisning på engelska. Ett samarbete är påbörjat med skolor i Storbritannien som möjliggör framtida internationella utbyten.

Logga SIS

– Målet är att alla våra elever ska nå sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst. Därför strävar vi efter ständig utveckling, att hela tiden bli bättre och bättre, allt för att varje elev ska lyckas.