Rudbeck – valfrihetens gymnasium En av länets mest populära gymnasieskolor

RudbeckskolanCirka 2 000 elever, över 200 anställda och ett söktryck långt över det vanliga. Det handlar om Rudbeck, en vid första anblicken helt vanlig kommunal gymnasieskola i Sollentuna, ändå långt ifrån vanlig.

Faktum är att Rudbeck på flera sätt är en ganska unik skola. Inte bara det att den är en av länets största och mest populära gymnasieskolor. Rudbeck har dessutom höga studieresultat och låter eleverna maximalt få ta del av valmöjligheterna inom den kursutformade gymnasieskolan.

Den högskoleliknande Rudbecksmodellen som bygger på valfrihet och koncentrationsläsning. – Alla elever har en individuell studieplan och ett individuellt schema baserat på sina egna val.
Vi har ett stort utbud av kurser där de kan välja fritt efter sina egna intressen, säger Jeanette Fry, en av skolans sex rektorer, ansvarig för natur- och löpargymnasiet.

– Eleverna läser färre kurser i taget och det i ett högt tempo, fortsätter hon. Rektorskollegan Anders Unosson menar att den här modellen är en viktig del av förklaringen till såväl skolans popularitet som höga studieresultat. Eleverna kommer helt enkelt väl förberedda till högre studier.
Dessutom innebär det här sättet att studera, med kontinuerliga byten av undervisningsgrupper, att man som elev får ovanligt många sociala kontaktytor och därmed nya kompisar.
– Det bidrar också till vår höga trivselfaktor och vårt positiva studieklimat, poängterar Jeanette Fry. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.
Av den anledningen påbörjades 2011 ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsprojekt; BFL – Bedömning för Lärande.

– Det som mest påverkar vad eleverna lär sig är hur läraren organiserar undervisningen. Undervisar man på rätt sätt så

blir resultatet bättre. Det är grundtanken med det här arbetet där samtliga lärare deltar. Målet är att med konkreta strategier höja kvaliteten på undervisningen, bland annat genom att aktivera eleverna som resurser för varandra och att alla elevers lärande ska synliggöras i undervisningen, allt för att främja deras lärande, förklarar Jeanette Fry.

Anders Unosson och Jeanette Fry

 

Parallellt strömmar nu datorer in i klassrummen. Mot slutet av nästa år ska samtliga elever ha sin egen digitala enhet. – Datorer är visserligen redan en naturlig del i undervisningen. Men nu höjer vi tempot ytterligare för att ännu bättre integrera IT som verktyg i undervisningen och i det pedagogiska utvecklingsarbetet, säger Anders Unosson, rektor för el- och teknikprogrammen.
– Att Sollentuna kommun på allvar satsar på skolan påverkar och motiverar oss att hela tiden arbeta med att göra Rudbeck till en ännu bättre gymnasieskola, avslutar han.