Här produceras Varbergsbornas dricksvatten

 

Kvarnagårdens vattenverk är
en viktig del av Varbergs historia
och utveckling. Närmare
50 000 personer i Varbergs
kommun får sitt dricksvatten
från Kvarnagårdens vattenverk,
som togs i bruk 1899. Sedan dess
har dricksvattenberedningen
blivit alltmer tekniskt avancerad
för att Varbergsborna
ska få
ett rent, friskt och gott dricksvatten
av högsta kvalitet.

 

Kvarnagården är kommunens största
vattenverk. Dagligen produceras
15 000 kubikmeter dricksvatten som
pumpas via det 55 mil långa ledningsnätet
till konsumenterna. Dricksvattnet
består av 80 procent ytvatten
från sjön stora Neden samt 20 procent
grundvatten.
– Det sjövatten vi använder är bra,
men på senare tid har vi funnit en högre
andel humus i vattnet, vilket leder
till missfärgning, säger VIVAB:s
utvecklingschef Alexander Keucken.
För att säkerställa kvaliteten på
dricksvattnet har vi därför tagit i drift
en ny beredningsprocess med bland
annat ultrafiltermembran.

Ultrafiltermembranet är en av de
två mikrobiologiska barriärerna som
förhindrar att sjukdomsframkallande
mikroorganismer sprider sig i
dricksvattnet.
– De två barriärerna är oberoende
av varandra, säger Alexander Keucken.
Membranmodulerna består av
tusentals hålfiberrör som kan liknas
vid sugrör med små öppningar som
är 5 000 gånger mindre i diameter
jämfört med ett mänskligt hårstrå.
När vattnet pressas genom rören kan
mikroorganismerna inte passera utan
avskiljs från vattnet. Den andra
barriären i processen är UV-ljus där
vattnet bestrålas och förhindrar att
mikroorganismerna fortplantar sig.
– Klimatförändringarna kan öka
risken för att vattenkvaliteten i landets
sjöar försämras. Att höja den mikrobiologiska
barriärverkan blir därför
allt viktigare för landets vattenverk.
På så vis kan vi säkerställa ett rent och
friskt dricksvatten idag och i framtiden,
säger Alexander Keucken.