Här planeras framtidens spårväg

– När staden växer ökar
behovet av att resa kollektivt.
Som det ser ut i dag kommer
utrymmet helt enkelt inte att
räcka till för fler bilar. Därför
måste vi styra emot att så
tidigt som möjligt öka alternativen
för kollektivtrafik,
gång och cykel.

Martin Schmidt, trafikplanerare på
samhällsbyggnadskontoret, menar
att det då gäller att satsa på det
som har störst kapacitet, det vill
säga spårvägen.
– Spårväg är helt klart mer intressant
när man jämför kapacitet.
Busstrafik är helt enkelt inte alla
gånger tillräckligt effektivt, poängterar
Martin Schmidt.
Mark finns dessutom förberedd
och reserverad. Redan för flera
decennier sedan fanns planer på
utbyggd spårväg till Vilbergen och
Ektorp. Det som nu främst är aktuellt,
under de närmaste 5–10 åren,
är en tre kilometer lång sträcka från
Västertull till Vrinnevisjukhuset, via
just Ektorp och Vilbergen. Här finns
stora resebehov.
Planer finns också på att återinföra
spårväg längs Kungsgatan, en
dubbelspårig spårväg som kopplar
samman Norr Tull med Väster Tull,
och bygger vidare på förslaget om att
bygga spårväg till Vrinnevisjukhuset.

Ljuralänken
– En annan sträcka som vi också
prioriterar är mellan Södertull och
Ljura. Det är en genväg till befintlig
linje, är bara 700 meter men innebär
stor tidsbesparing samtidigt
som den skapar större kapacitet. Vi
har gjort en förstudie om alternativen
och jobbar just nu med en
detaljplan, förklarar Martin Schmidt.

Vad som nu kommer att hända
återstår dock att se. Just nu finns
inga medel avsatta i kommunens
budget. Men samhällsbyggnadskontoret
ser spårvägsprojekten som
långsiktiga satsningar.
– Vi förbereder med planering
för att kunna sätta i gång så snart
finansieringen är säkrad.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Juliana Fälldin