Här kan du förverkliga dina livsdrömmar

Som stadsbyggnadsnämndens
ordförande har Håkan Buller full
koll på det mesta som händer i
Södertälje. Han flyttade hit för
drygt 25 år sedan och har sedan
blivit kvar, och några andra planer
finns inte. Han känner sin
stad väl, rör sig ofta ute på stan
och stortrivs.

Som så många andra från landsorten
(Skövde) drogs även Håkan
Buller till Stockholm. Efter att
först ha bott i Märsta gick flyttlasset till
Södertälje. Här fanns både kompisar och
barnomsorg.
– Det var ju en stad, en riktig
stad. Inte alls någon förortskänsla.
Vi kände oss
hemma direkt. Och att få
vara med i det som händer nu
– troligen den roligaste tiden i
modern tid – känns otroligt
häftigt. Vi har aldrig haft
bättre förutsättningar än
nu, säger Håkan Buller
och lyfter speciellt fram
det stora glädjeämnet –
stadsutveckling och nya
bostäder.
Efter 60- och 70-talens
starka expansion
och utmaningar har det
länge stått ganska stilla.
Det gör att behovet av
nya bostäder är mycket
stort.
– Nu tycks allt komma
på en gång. Kolla byggkranarna, du ser
dem överallt. Det är ett tydligt tecken på
tillväxt. Jag älskar det, säger Håkan
Buller och skrattar. Bara i år blir det spaden
i backen för cirka 1 000 nya bostäder.
Han berättar att det nu finns en nyfikenhet
och en stor vilja att satsa i
Södertälje. Uppåt 40 byggföretag har till
exempel lämnat in intresseanmälningar
till ett par större bostadsprojekt. Det har
inte hänt tidigare.

En förklaring är att kommunen nu medvetet
jobbar med större områden, med
strukturplaner som inte bara innehåller
bostäder.
– Vi tittar på helheten, vad
som behöver adderas i form av service,
handel, förskola, skola och så vidare, inklusive
nya bostäder. Det handlar om att
i befintliga områden som Ronna och
Geneta utveckla stadskvaliteter och om
att fylla ut hålrummen mellan
stadsdelarna så att vi
får en samlad stad, förklarar
Håkan Buller.
Just nu är ett antal
större projekt i drift
runt om i staden,
planer som var för
sig innehåller mellan
500 och 1 000 bostäder, istället för
som tidigare kanske 50–60. Och strategin
är tydlig och klar, inga nya stadsdelar utanför
staden. Istället ska befintliga områden
förnyas, förstärkas och förtätas.
I vissa fall handlar det om omvandling
och förädling, från industri- och hamnverksamhet
till attraktiva bostadsmiljöer
vid vattnet. Han nämner som exempel
planerna att bygga en helt ny stadsdel vid
Uthamnen, med på sikt uppåt ett par tusen
bostäder, bara ett par kilometer från
centrum.
– Vi har ju något som väldigt många
städer saknar, vatten ända in i centrala
staden. Det vill vi nu ta till vara ännu
bättre. Och vi behöver precis allt, både
hyresrätter, bostadsrätter och småhus. En
sak är säker, ingen ska längre behöva
flytta härifrån för att kunna förverkliga
sina bostadsdrömmar, slår Håkan Buller
fast.
– Mer människor betyder bättre underlag
för både handel, service, mötesplatser,
biografer, kvällsekonomi och mycket
annat som vi vet efterfrågas.

Men Södertälje har också en stor och livaktig
landsbygd, inte att förglömma. Hölö-
Mörkö, Järna, Vårdinge och Enhörna har
alla fantastiska natur- och kulturvärden.
– Även här finns stark efterfrågan påbostäder. Den önskan vill vi naturligtvis
möta. Södertälje är verkligen både storstad
och landsbygd, något som vi är så
glada och stolta över.
– All utveckling som sker ska bygga på
en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska
utveckla hela kommunen smart, både vad
gäller infrastruktur, kollektivtrafik, bostäder
och med smarta ekosystemlösningar.
En hel och hållbar kommun.

Men det handlar som sagt inte bara om
bostäder. Hela stadsbilden står inför ett
kraftfullt lyft, inte minst de centrala delarna.
Det gamla verksamhetsområdet
Snäckviken, den norra delen av stadskärnan,
uppdateras nu med delvis helt nytt
innehåll, samtidigt som den kopplas samman
med stadens befintliga centrum.
Även där finns flera spännande planer
som är på väg att sjösättas.
Södertälje är framförallt känd som en
stad med en ovanligt stark industri och ett
sprudlande lokalt näringsliv.
– Det vi nu ser är att vi tar stora kliv
mot att bli den stora staden med ett pulserande
stadsliv. En stad där studenter och
nya forskningsmiljöer alltmer präglar
stadsbilden. Samtidigt vårdar vi och känner
stolthet över vår fina industritradition,
med Scania och AstraZeneca i spetsen,
säger Håkan Buller som när det gäller
stadsbilden och ”det nya Södertälje”, speciellt
lyfter fram hela området runt slussen,
kanalen och Maren som en oslipad
diamant.
– Vi har fantastiska lägen för nya
stadsmiljöer som jag är övertygad om
kommer att få till följd att fler och fler gör
Södertälje till sin boplats, inte bara sin
arbetsplats.

Text: Per-Åke Hultberg