Scania – ”Det var här allt startade och här vill vi vara kvar”

Södertälje har ända sedan Scania
startade 1891, då som en mindre
tillverkare av järnvägsvagnar,
varit basen för företagets utveckling
och framgång i Sverige
och internationellt.

Förra året firade Scania 125-årsjubileum
och lanserade då även en ny lastbilsgeneration.
Över 200 000 av Scanias fordon är
idag uppkopplade och digitalisering och
dataanalys är två områden som företaget
kommer att fokusera mer på framöver,
berättar Marianne Ekstedt, Director
Employing Branding på Scania.
– En viktig framgångsfaktor för att fortsatt
vara ett framgångsrikt och lönsamt företag
är att ha olika delar av företaget samlade
på ett ställe och samma ställe, därför
ser vi långsiktigt på Södertälje som vår bas.

Marianne Ekstedt berättar att Scania
under de senaste åren, tillsammans med
flera andra aktörer, däribland Destination
Södertälje, KTH och AstraZeneca, arbetat
strategiskt och målmedvetet för att
stärka Södertäljes position som arbetsoch
bostadsort.
– Vi talar nu med stolthet om Scanias
verksamhet i Södertälje och strävar efter
att alla våra medarbetare ska vara lika
goda ambassadörer för platsen som de är
för företaget, säger Marianne Ekstedt.
Idag har över 14 000 av Scanias totalt
drygt 46 000 medarbetare sin arbetsplats
här. Samtidigt finns ett ständigt behov att
kunna attrahera nya kompetenser inom
en mängd områden.
– Södertäljes attraktionskraft som stad
är en mycket viktig pusselbit för att vi
även fortsättningsvis ska kunna behålla
och attrahera rätt kompetens till vår kärnverksamhet,
poängterar Marianne Ekstedt.

Det gäller kompetens inom IT, forskning-
och utveckling, produktion och logistik,
inköp, marknad och försäljning.
Även stödfunktioner som HR, ekonomioch företagshälsovård. Allt det här är helt
nödvändigt för att Scania ska kunna förverkliga
sin målsättning, beslutet att ta
ledningen globalt i omställningen till ett
hållbart transportsystem.
– Vi lever i en värld som blir alltmer beroende
av säkra, hållbara och effektiva transporter
av människor och gods. Vi har alltid
legat i framkant av transportbranschens utveckling.
Genom att vi fortsätter göra det
främjar vi såväl miljön som samhället i stort.
Text: Per-Åke Hultberg