Alla drar åt samma håll för en levande stadskärna

Haninge stadskärnaFör ett år sedan bestämde sig
Haninge kommun och sex av de
större fastighetsägarna i centrum
att tillsammans skapa en ny attraktiv
stadskärna i Haninge.
Målet är stort – Haninge vill bli
”Årets stadskärna” år 2019 – och
arbetet har börjat.

Målet är att den regionala stadskärnan
Haninge ska utvecklas
till en central mötesplats för
människor och företag. Utbudet
av utbildning, hälso- och sjukvård, nöjen,
Skärmbild_041715_092915_AMkultur, service, småskalig och specialiserad
detaljhandel behöver stärkas. Gemensamt
ska kommunen och de sex fastighetsägarna;
Hemfosa, Wallenstam, Stena Fastigheter,
Atrium Ljungberg, Grosvenor och SveaNor,
samarbeta för att uppnå helhetssyn kring
utvecklingen av stadskärnan.
– Att vi är många som engagerar oss och
har ett långsiktigt intresse av att utveckla platsen
är avgörande för att vi ska lyckas bygga
en attraktiv stadskärna säger Meeri Wasberg
(S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
När många intressen ska samverka är det
viktigt med en gemensam målbild, något som
fastighetsägarna tillsammans med kommunen
har formulerat. Tankarna om hur det skulle
kunna se ut i stadskärnan är stora och handlar
både om arkitektur, typ av verksamheter, hur
det ska upplevas att röra sig på platsen och
kopplingen till friluftsområdet Rudan.

STADSKÄRNAN SKA OCKSÅ vara en
drivande kraft för en långsiktig ekologisk,
social och ekonomisk hållbar utveckling i
södra Stockholmsregionen. Tanken är att
stadskärnan ska fylla en funktion för hela
östra Södertörn, något större än ett kommuncentrum.
Sammanlagt bor det omkring
180 000 människor i regionen.
En färsk undersökning som kommunen
gjort bland 500 Haningebor, ett snitt av befolkningen,
visar att många vill se en stadskärna
som växer. En av de mest uppskattade
kvaliteterna är tillgången till grönområden
och utbudet av shopping. Haningeborna är
också relativt nöjda med utbudet av kollektivtrafik
även om både tiden det tar att resa
kollektivt och turtätheten går att utveckla.

HANINGE LIGGER tio minuters bilväg
från Globen och drygt 20 minuter med pendeltåg
från centrala Stockholm. Ändå har
många upplevelsen av att Haninge ligger
långt bort.
– Vi behöver arbeta med att påverka möjligheterna
att snabbt transportera sig till och
från stadskärnan på ett ekologiskt och socialt
hållbart sätt. Vi vill också verka för att
stadskärnans geografiska läge ska uppfattas
som gott för potentiella etableringar, säger
Haninge kommuns näringslivs- och utvecklingsdirektör
Peter Jemtbring.
Stadskärnan omfattar både Handen och
Vega och i dag bor här cirka 16 300 personer.
Målet är att fördubbla antalet boende
till ungefär 30 000 personer.
– Som en del av hela stadskärnan byggs en
helt ny modern stadsdel i Vega, med hållbarhet
i fokus. Samtidigt utvecklar vi Handen till
något som är mera stadslikt med fler bostäder
och fler verksamheter, säger Charlotte Persson
processledare för arbetet med stadskärnan.
– Utmaningen är att ta tillvara förortens
kvaliteter med lugn och grönska och samtidigt
kombinera det med stadens fördelar
med täthet och puls. I konkurrensen med
andra platser om tillväxt, besökare och invånare
är det viktigt med ett starkt varumärke,
något vi också behöver arbeta med.

EN AV MÅLSÄTTNINGARNA är utnämningen
till ”Årets Stadskärna” som görs av
Svenska Stadskärnor, en sammanslutning
av företag, organisationer och kommuner
som ser en attraktiv stadskärna som förutsättning
för tillväxt och välfärd. Priset delas
ut till den svenska stad som under de närmast
föregående åren gjort störst framsteg i
sin förnyelse av centrum, genom samarbete
mellan både privata och offentliga aktörer.
– Även om det prestigefyllda priset skapar
uppmärksamhet för staden som vinner
är utnämningen inte målet i sig. En levande
inbjudande stadskärna är framför allt något
för medborgarna att glädjas åt, säger
Charlotte Persson.

Text: Anders Olow
Illustrationer: SR-K Arkitekter