Här förbereds framtidens medarbetare ” Vi vill tända gnistor”

För att säkerställa tekniska
innovationer i framkant även i
framtiden skapades expectrum.
En fysisk mötesplats på 3 000
kvadratmeter i välkända Skrapan
i centrala Västerås, som ytterst
syftar till att öka barn och ungdomars
intresse för teknik och
naturvetenskap.

I en teknikstad som Västerås är återväxten
naturligtvis helt avgörande
för framtiden. Idén om en kreativ
och dynamisk miljö där barn och
ungdomar får möjlighet att möta företagare,
innovatörer och forskare förverkligades
2014. Sedan dess har expectrum
blivit en betydelsefull arena som bara
växer och växer i antal deltagare!
– Vårt uppdrag är att bidra till arbetsmarknadens
behov av framtida kompetens,
säger platschefen Lisa Kilestad.
Hon pekar på den oerhört snabba teknikutvecklingen,
digitalisering och automatisering.
Hur viktigt det är att hänga med,
inte bara för näringslivet. Även skolan
måste vara på tårna.

Där vill expectrum med roliga och lärorika
skolaktiviteter inspirera och stimulera
barn och ungdomar att upptäcka modern
och spännande teknik så att fler väljer
utbildningar i den riktningen. Men
inte bara för dem. Vi har även fortbildning
och utbildningspaket för lärare och
skolledare, de är en viktig målgrupp för
oss, förklarar Lisa Kilestad.
– Vi vill tända gnistor för
teknik. Att barn ska upptäcka
hur spännande det är, att de
kan, förstår och vill lära sig
mer. På det sättet skapar vi
ett intresse som påverkar utbildnings-
och yrkesval.

Utöver alla skolaktiviteter
och kvällskurser med över
20 000 årliga besökare, hyr
expectrum även ut mötesoch
kontorslokaler. Bland
hyresgästerna finns flera
kunskapsintensiva teknikföretag. Även
innovationsstödjare och kluster såsom
Västerås Science Park, Create Inkubator
med många startups, Robotdalen och
Automation Region.
Lisa Kilestad beskriver expectrum som
en dynamisk plats för idéer, dialog, samarbeten,
lärande och kreativa möten. En
mötesplats där alla drar nytta av varandra,
samtidigt som Västerås som teknikstad
synliggörs och förstärks. Att det kommer
att leda till fler teknikstudenter, nya innovationer
och fler teknikföretag tar hon för
givet.
– Dagens arbetsmarknad är teknisk
och det kommer allt mer att påverka våra
yrken, menar Lisa.

En helt vanlig dag är det
fullt pådrag. Ett antal skolelever
är tidigt på plats för att
i byggnadens upptäckarrum
få experimentera och prova på
ny teknik. Det kan till exempel
handla om att bygga och
programmera lego. Parallellt
sker en konferens om exempelvis
energieffektivisering,
och en mängd arbetsmöten
pågår där olika aktörer inom
teknik och forskning är samlade
från hela landet.
– Det är den spännande mixen av barn,
unga och vuxna som är det unika med expectrum,
att på en och samma plats förena
skolelever med företagare, forskare och
innovatörer. Något liknande finns faktiskt
inte i hela världen. Det är jätteinspirerande
och jag känner mig stolt över att vi i
Västerås har en så unik arena, en mötesplats
som möjliggör, säger Lisa Kilestad.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Af Adam och expectrum