Tillsammans gör vi det möjligt!

 

Mölndal StadMölndal växer. Det låter bra, enkelt och rätt. Men det
ställer stora krav på politiker och tjänstemän. Vi vill
vara en modig stad, en stad som förstärker Västsverige.
Det står i vår Vision 2022, det har kommunfullmäktige
beslutat. 61 förtroendevalda politiker. I all sin visdom.

Att växa innebär att skapa plats, plats utan att ha mer fysisk yta
att tillgå. Plats på biblioteken, plats i simhallen, plats på vårdcentralen,
plats i skolan, plats i ishallen, ja även plats på kyrkogården.
Det handlar om att möta utmaningen som det innebär att befolkningen
ökar. Jag tror vi alla inser att det kommer att kräva resurser och
investeringar för att få det lika bra som vi har det idag. Vår ambition är
ju dessutom att göra det ännu bättre.

Vi måste vara beredda att förändra vårt sätt att arbeta med utvecklingen
av staden. Vi ställs inför nya utmaningar och krav. Vi
kan inte bara fortsätta som förut. Vi måste hitta nya lösningar på
gamla problem. Kan vi kombinera bibliotek och äldreboende?
Kan skollokaler utnyttjas till föreningslokaler på kvällstid? Hur
ska vi underlätta för fler medborgare att åka kollektivt så vi slipper
använda värdefull mark till p-platser? Kan vi ha en flexiblare skolstart
på dagen för att underlätta i rusningstrafiken? Kan vi lösa
energiförsörjningen i nya bostadsområden med solenergi? Kan vi
arbeta på ett annat sätt i hemtjänsten, på förskolan etcetera.

Alla utmaningar måste mötas av kreativitet. Från alla, medborgare,
näringsliv, politiker, tjänstemän med fler. Nu växer Mölndal
snabbt. Nya bostäder byggs i Mölndal. Forsåkersområdet utvecklas
till en helt ny stadsdel. Kållereds köpstad omvandlas till ett modernt
handelsområde. Lindome centrum förtätas med bostäder.
Vi befinner oss mitt i en expansiv period där Mölndal kommer att
växa med närmare 10 000 nya Mölndalsbor på mindre än tio år. Då
förstår ni utmaningen att inte drabbas av växtvärk. Vi ska också
arbeta med att livet mellan husen ska få det utrymme som krävs för
att få till en levande stad!

Tillsammans ska vi vara kreativa och modiga och göra staden
lika rymlig som nu, trots att vi blir 10 000 personer fler. Det kommer
att kräva investeringar, debatt, dialog och beslut. Vi står redo
att förstärka Västsverige med nya företag,
arbetsplatser, bostäder och offentlig
service. Mölndal blir bäst när staden
sätts i en helhet, i ett sammanhang,
då ökar medborgarnas möjligheter
till utveckling och därmed
allas vår trygghet! Nu väntar
vi inte längre, nu har resan startat!

Vi är varandras förutsättningar!

Marie Östh Karlsson (S),
Kommunstyrelsens
ordförande, Mölndals stad