Hallå Karin Olanders!

Karin OlanderKultur- och bildningschef
Finspångs kommun

– Du har ju ansvar för att barn och
ungdomar i Finspång ska få en bra
utbildning och att finspångarna får
ett attraktivt bibliotek. Vad är dina
tankar och känslor inför invigningen
av Bildningen och den nya gymnasieskolan?

– Först och främst känner jag en stor
glädje att vi här i Finspång med den
här stora satsningen visar att vi prioriterar
våra ungdomar. Att vi nu får nya,
moderna lokaler som är anpassade till
dagens och morgondagens behov, är
som jag ser det en fantastisk chans som
kommer att bli ett stort lyft för hela
gymnasieverksamheten.
– För eleverna handlar det ju om en
helt ny gymnasieskola, där de två enheterna
kommer att samverka och därmed
kunna dra fördel av varandras olika
styrkor. Och att den kommunala gymnasiedelen
blir sambo med en friskola
är nog ganska unikt, i vilket fall väldigt
ovanligt. Att vi dessutom kan samverka
med vårt nya moderna bibliotek gör det
än mer spännande.
Du talar om samverkan och att dra
nytta av varandras styrkor, ser du andra
fördelar med samboförhållandet
med Curt Nicolin-gymnasiet?
– För kommunen var det här ett bra
sätt att hantera minskande elevkullar.
Jag tror också att det blir väldigt positivt
för alla elever att dagligen träffa
ungdomar från andra program, även
andra orter. Det i sig ger en helt ny dynamik,
även för personalen.
Och vad tror du Bildningen betyder
för Finspång som helhet?
– Huset med hela sitt innehåll kommer
att ge fart och fläkt även för allmänheten.
Det blir ju en arena för bildning
som ger energi och inspiration till
hela samhället. Jag hoppas att biblioteket
och hela huset blir det ”vardagsrum”
för kommunens invånare som det
är tänkt att vara.
Text: Per-Åke Hultberg