Hallå där …

Paul Pettersson, rektor vid
Mälardalens högskola (MDH)
i Eskilstuna och Västerås

Ni är den samproducerande
högskolan. Vad betyder det?
– Det betyder att vi har omfattande
samverkan med både näringsliv och
offentlig sektor i regionen.
Samverkan var självklart redan när
högskolan grundades för 40 år sedan
då industrin behövde välutbildade
medarbetare och närhet till bra kompetensutveckling.
Den grunden har vi
fortsatt att bygga på. Idag har vi tre
centrumbildningar: Robotdalen,
Automation Region och
Samhällskontraktet som alla är samarbetsprojekt
som knyter samman företag
eller kommuner, regioner och
landsting med forskning och utbildning.
Syftet är att stärka och synliggöra
de olika verksamheterna, men
också den kunskap som finns och genereras
genom samarbetet. Jag vill
också framhålla våra strategiska avtal
med ABB, Bombardier, Volvo Group
och VEMM, det vill säga Vafabmiljö,
Eskilstuna Energi och Miljö samt
Mälarenergi där vi också samverkar
inom forskning och utbildning.

Vad bidrar ni som högskola
med till regionen?
– Forskning är viktigt för att stärka
konkurrenskraften och driva utvecklingen
framåt. Och kompetensförsörjning
i form av högre utbildning är
kanske en av de viktigaste komponenterna
för regional utveckling. Här
spelar högskolan en nyckelroll och
bara sedan år 2000 har MDH examinerat
6 000 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor,
4 800 ingenjörer
och 2 000 lärarstudenter. Vi är också
den högskola som har flest doktorander.
De finns inom alla våra forskningsinriktningar
och många söker
sig hit, just för att vi samverkar med
samhället runt omkring oss.

Hur syns samverkan i
utbildningarna?
– Förutom att våra studenter gör exjobb,
praktik eller får gästföreläsningar,
bland annat, så har vi tagit fram
utbildningar tillsammans med industrin
för att svara på deras kompetensbehov.
Exempel är högskoleingenjörsprogrammet
i energiteknik med
inriktning mot elektroteknik och vårt
nya civilingenjörsprogram i industriell
ekonomi. Vi har även utbildningar
för dem som är mitt i karriären, som
Prompt för yrkesverksamma i mjukvarubranschen,
i samverkan med industriföretag
och KK-stiftelsen.