Spännande skolsatsning ger resultat

Vattmyraskolan och BerghemskolanPå Vattmyraskolan och Berghemskolan
i Järfälla tänker man nytt
för att utveckla undervisningen
och öka elevernas lärande. I så
kallade Ämnesdidaktiska kollegium
arbetar lärarna mer tillsammans
än tidigare och förbättrar
undervisningens kvalitet – med
bra resultat för eleverna.

Jag har alltid brunnit för att skapa
bästa förutsättningar för elevernas
lärande. Jag ville prova hur vi tillsammans
kunde utveckla vår undervisning
med hjälp av Ämnesdidaktiskt kollegium
och se hur vi genom det kan påverkar
elevernas lärande. Det säger Lotta
Eliasson som är speciallärare i grunden
och nu rektor på Berghemskolan och
Vattmyraskolan, F-åk5, i Järfälla.
Ämnesdidaktiskt kollegium är en variant
av vad som i Kina kallas Teachers
Research Groups. Rent konkret går det
ut på att lärarna inför varje termin sätter
upp ett antal lärandemål, till exempel ett
speciellt fokusområde i matematik.
Varje vecka träffas sedan lärarna i sina
respektive ämnesgrupper för att planera,
utveckla och utvärdera undervisningen
Lotta Eliassonför elevernas bästa möjlighet till lärande.
Arbetet leds av en lärare i gruppen
som har rollen som diskussionsledare.
– Det är elevernas lärande som står i
fokus, samtidigt är vårt nya sätt att arbeta
en rejäl dos kompetensutveckling
för våra lärare, berättar Lotta Eliasson.

Det är andra året på Berghemskolan
och första på Vattmyraskolan som lärarna
får möjligheten att under ledning av
personer knutna till Göteborgs Universitet
arbeta utifrån Ämnesdidaktiska kollegium.
Satsningen har varit över all
tänkbar förväntan, menar Lotta Eliasson.
– Både elever och lärare är väldigt
nöjda. Eleverna uppskattar undervisningen
och vi ser att de lär sig mer. Nu
når vi alla elever på ett bättre sätt.
När jag besöker klassrummen kan jag se att undervisningen
är mer likvärdig och vi ser
att måluppfyllelsen hos eleverna är högre
nu än när vi började arbeta på detta sätt.
– Lärarna är mycket positiva och
många pratar om en nytändning. Vi tar
avstamp från vad eleverna redan kan när
vi planerar våra lektioner och vi planerar
kollegialt. Vi har pedagoger som är glada
och stolta över sitt jobb – det påverkar
elevernas lärande positivt – i slutändan
blir det en positiv spiral för både elever
och lärare.

Satsningen på att utveckla undervisningen
kommer att fortsätta, det är Lotta
Eliasson säker på.
– Alla lärare är positiva och vill fortsätta
att arbeta på det här sättet. Vi kommer
att utveckla arbetssättet vidare så
långt vi kan – alla är vinnare här, både
lärare och elever, avslutar Lotta Eliasson.

Text: Samuel Hultberg
Foto: Rosie Alm